Sørlandet sykehus kan utvides til Telemark

Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen lanserte torsdag formiddag muligheten for at Telemark blir en del av Sørlandet sykehus.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus åpner for mulighet for at Telemark i fremtiden kan bli en del av sykehuset.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Jan-Roger Olsen, sykehusdirektør

Direktør ved Sørlandet sykehus Jan-Roger Olsen lanserte torsdag muligheten for at Telemark blir en del av Sørlandet sykehus.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund mener en utvidelse vil være positivt.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Olsen orienterte torsdag de sju formannskapene i Kristiansands-området om de endringene sykehusene står foran.

Betjener Telemark med flere tjenester allerede

Det går mot store forandringer. Blant annet skal en stor del av dagens virksomhet flyttes til kommunene.

– I dag betjener vi 300.000 personer. Hvis Telemark også blir en del av opptaksområdet vårt, kommer vi opp i 500.000. Mange mener dette er en god størrelse, sier sykehusdirektør Jan-Roger Olsen.

Allerede i dag betjener Sørlandet sykehus Telemark med en del tjenester. Det gjelder blant annet hjertesenteret i Arendal og kreftsenteret i Kristiansand.

Har varslet store endringer

Bakgrunnen for at dette kommer opp nå er også at den nye regjeringen har varslet store endringer i styringsstrukturen for sykehusene. Som et ledd i denne endringen skal det regionale nivået bort.

– I forlengelsen av dette spørres det om også vårt nivå bør justeres. Det er slett ikke unaturlig, sier Olsen.

Sykehusdirektøren viser også til at universitet kan bli slått sammen med Høgskolen i Telemark, og at andre statlige institusjoner organiserer i større regioner.

– Bra for sykehusets fremtid

Bjørgulv Sverdrup Lund, fylkesordfører i Aust-Agder, er positiv til muligheten for utvidelse.

– Jeg synes dette er en naturlig tanke. Det er ingen tvil om at Agder- og Telemark-regionen ligger integrert, og henger sammen mellom osloregionen og stavangerregionen. Og da synes jeg det høres logisk ut å tenke gjennom dette, sier Lund.

Arne Thomassen, leder for KS i Agder (kommunesektorens organisasjon) mener en utvidelse vil være bra for sykehusets fremtid.

– Det er veldig spennende at sykehuset tenker større. Vi vet alle hvor mange innbyggere det er her i Aust – og Vest- Agder. Det å tenke på et mulig samarbeid med Telemark tror jeg vil være bra for sykehusets framtid, tror Thomassen.