Sør Arena tre ganger dyrere

Den endelige prislappen på Sør Arena blir opp mot en halv milliard kroner. Det er minst tre ganger mer enn utgangspunktet på 120 millioner kroner.

Sør Arena

Sør Arenda nærmer seg den halve milliarden.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

Den endelige prislappen på Sør Arena blir opp mot en halv milliard kroner. Starts del av byggekostnadene er foreløpig i underkant av 300 millioner kroner.

Resten er Rasmussen-gruppens investeringer i næringslokaler på Starts hjemmebane i Kristiansand.

Spleiselag

En fotballstadion med gode tribuneløsninger til en prislapp på 120 millioner kroner ender altså med en prislapp på opp mot en halv milliard kroner. Sør Arena er et spleiselag mellom Start og Rasmussengruppen i Kristiansand. Starts del av byggekostnadene er på ca 300 millioner kroner, Rasmussen-gruppen finansierer resten.

- Det har blitt et helt annet stadion nå enn det som var planlagt til 120 millioner kroner. Vi har fått bygget inn 22 000 kvadratmeter med næringsareal. Dette er det Rasmussen-gruppen som har ansvaret for. Andre ting er det Start som ha ansvaret for. I og med at vi har fått en annen stadion enn utgangspunktet er det naturlig at prisen er høyere, sier daglig leder i Start Harald Andersen

Utleiearealer

Sør Arena blir en av Norges flotteste fotballstadion . I tillegg kommer utleiedelen til næringsvirksomhet. Starts halvpart av kontorlokalene er så godt som utnyttet allerede. Det er særlig Rasmussen-gruppens del av kontorarealet på 11 000 kvaderatmeter som øker prisen på Sør Arena.

- Hittil er det leid ut 4000 kvadratmeter. Det blir leid ut til forskjellige typer virksomhet, men hovedvekten legges på kontorarealer til ulike typer næringer. Dessuten kommer det litt handel og så har vi leid ut til et treningssenter, sier Rune Selmar i Rasmussen-gruppen. 

Nabotomten

Rasmussen-gruppen har hatt opsjon på å kjøpe tomta ved siden av Sør Arena som har gått under navnet "Høyhuset". Selmar bekrefter nå at de vil gjør bruk av opsjonen.

- Vi har bestemt oss for å kjøpe den tomten, men det ligger langt fram i tid hva vi skal gjøre med den, sier Rune Selmar.