Søppelfirma kan ta over allerede nå

Renovasjonsselskapet NorRen skal fra april 2018 samle inn søppel i Arendal, Froland og Grimstad. Men på grunn av konkursen i RenoNorden forsøker kommunen å få plass en avtale med umiddelbar virkning. Det opplyser renovasjonssjef Anita Jernquist.