Mistenkes for ulovlig dumping

Da Fylkesmannen og kommunen dro på tilsyn til entreprenøren i Mandal, fant de mengder med asfalt og brent bygningsmateriell på eiendommen. Naboer frykter nå at drikkevannet deres blir forurenset.

Brenning av avfall

Slik så det ut på deponiet til grunneieren høsten 2016. Det er tydelige spor etter brenning av ulike typer avfall.

Foto: Privat

– Vi så en miks av ulike avfallstyper, også brent avfall og trevirke. Det lå hulter til bulter og mye var nedgravd. Det må tas flere prøver før vi med sikkerhet vet hvilke avfallstyper det var, sier rådgiver Martin Eie i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust – og Vest- Agder til NRK.

Allerede i 2016 sperret naboene opp øynene da det stadig ble kjørt inn flerfoldige lastebillass med avfall til entreprenøren. De startet derfor å dokumentere dumpingen og brenningen av avfall.

Nylig var Fylkesmannen og Mandal kommune på uanmeldt tilsyn hos grunneieren.

– Vi har et stort behov for å vite hva, og hvor mye, som er gravd ned slik at vi kan kartlegge hva som har foregått og omfanget. Forholdet betraktes som et alvorlig brudd på regelverket, sier Eie.

Mandal kommune skal nå følge opp funnene ved å be om mer informasjon fra grunneier.

Brenning av avfall

Naboene har dokumentert brenning av avfall på grunneiers eiendom. Dette bildet ble tatt 11. januar i år.

Foto: Privat

Ulovlig deponi i skogen

Bakgrunnen for tilsynet var bekymringsmeldinger og bilder tilsendt fra naboer. Bildene viser blant annet brenning av avfall og store mengder søppel samlet i hauger.

Det er også anlagt et deponi med en tykkelse på ti meter på det meste som det ikke er søkt om ifølge Kristian Kleppan, avdelingsingeniør i Mandal kommune.

Deponi med trevirke

Dette bildet tok Fylkesmannen da de var på befaring tidlig i juni. Her er det lagt opp til brenning av ulikt trevirke.

Foto: Martin Eie

Redde for drikkevannet

NRK har snakket med naboene som tok bildene. De er tatt fra høsten 2016 og fram til nå.

– Vi kunne ikke sitte stille og se på lenger. Nå håper vi kommunen tar til vett og anmelder dette. Det er et lovbrudd, sier naboene som ønsker å være anonyme.

Ifølge dem har det i perioder blitt kjørt inn daglige lass med avfall. Disse er, ifølge naboene, plassert i deponiet og på eksisterende skogsbilveier.

De er også bekymret for hvordan det deponerte avfallet påvirker drikkevannet deres. Rundt 30 husstander i området får vannet sitt fra det vernede vassdraget Dybovannet.

– Vi er redde for forurensing av drikkevannet vårt, sier de.

Asfalt i skogen

Hauger med gammel asfalt ligger innover på skogsbilveien på grunneiers eiendom.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Grunneier: – Jeg har brent bål

NRK har snakket med den aktuelle grunneieren.

Han innrømmer å ha brent bål bestående av bygningsrester fra da familien renoverte huset, men sier han ellers ikke kjenner seg igjen i anklagene om brenning og deponering av avfall.

– Men vi har tilgang på bilder som viser dette. Hvordan forklarer du det?

– Et av dem viser rester av en pipe jeg rev i huset. Noe av det som ikke brant opp kjørte jeg til søpla. Det har jeg kvittering på, svarer han og legger til:

– Jeg har nettopp sendt et tilsvar til Mandal kommune. Alt står der.

Grunneier er framlagt påstandene fra naboene, men avfeier dem som tull og vas.

Kristian Kleppan, avdelingsingeniør i Mandal kommune, sier de ikke vet om grunneier har kvittet seg med avfallet som grunneier eller som eier i entreprenørfirmaet.

– Vi kan ikke forskuttere hva som blir utfallet av denne saken før vi har fått grunneierens tilbakemelding, sier Kleppan.

Nærbilde bekk
Foto: Heidi Ditlefsen / NRK