Songdalen : Ja til K3

Et enstemmig formannskap i Songdalen vil undersøke mulighetene for en sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen. Politikerne i nabokommunen Søgne satte tidligere i dag døra på gløtt for en slik løsning. Les mer.

Johnny Greibesland (Sp), Id Grødum (H), Arne Skråstad (KrF).