Søndagbøker utsettes

Pengene er bevilget, men likevel blir det ikke mulig å låne bøker på søndager i år.

Bøker

Leselystne må ty til egne eller naboens bøker.

Foto: Heidi Rode / NRK

Bøker

Ingen tilgang til bibliotekets bokhyller søndager

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I årevis har det vært diskutert å holde hovedbiblioteket i Kristiansand åpent på søndager. I år skulle det skje. Bystyret bevilget 350 000 kroner til et prøveprosjekt.

Men nå viser det seg at kommunen har fått problemer med arbeidsavtalene, og dermed skyves prosjektet ett år i tid.

Politikerne har nå vedtatt enstemmig at prøveprosjektet skal gjennomføres i 2009 og 2010.

Men de er utålmodige, og formannskapet understreker at søndagsåpent bibliotek skal iversettes så tidlig som mulig neste år.