Sommerfugl stopper utbygging

Den truede sommerfuglarten klippeblåvinge setter foreløpig stopp for 100 hytter i Tvedestrand.

Klippeblåvinge

Klippeblåvinde ble fredet i 2007.

Foto: Martin M. Petersen

Miljøverndepartementet vil ikke godkjenne reguleringsplanen for Ulevåg av hensyn til strandsonen og vern av den truede sommerfuglarten .

Tvedestrand er ett av to steder i Norge hvor det er registrert forekomster av klippeblåvinge, som ble varig fredet i 2007.

LES: FREDET PÅ OVERTID

Sjeldent funn

Det er funnet ett eksemplar og 15 små egg av den fredede sommerfuglen klippeblåvinge i Tvedestrand. Sommerfuglen ble funnet ved Krokvåg, etter at man i 13 år har trodd at den var utdødd i området.

Etter tre års leting fant en forsker på oppdrag fra Norsk Institutt for Naturforskning klippeblåvingen i juni i år. Det har vært antatt at arten bare har eksistert i et område ved Halden.

LES OGSÅ: HADDE NESTEN GITT OPP HÅPET

Av hensyn til sommerfuglen skal Ulevåg-området kartlegges og det skal gjennomføres en innledende studie av klippeblåvingens forekomst i Tvedestrand, før det kan bli noen hytte-utbygging.

Departementet skriver i en pressemelding at kartlegging må skje i løpet av 2010. Dersom kartleggingen konkluderer med at området kan bygges ut, må det vedtas en ny reguleringsplan for området.