Hopp til innhold

Nær 10 millioner kroner opp i røyk på Sørlandet

Sommeren har vært lang og krevende for brannvesenet på Sørlandet. Nå håper brannsjefene at Fylkesmannen tar store deler av regninga.

Brannmann med vifte skogbrann Birkenes

Flere av brannene ble såpass massive på grunn av tørken, at både Heimevernet og Sivilforsvaret ble kalt inn, noe brannsjefene uttrykker stor takknemlighet for. Her fra en brann i Birkenes.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Per dags dato har vi et overforbruk på omkring 4,5 millioner kroner, opplyser brannsjef i Setesdal, Jerry Anker Remme.

Brannvesenet i Agder-fylkene består av seks enheter. Flere kommuner ble hardt rammet da branner i hopetall poppet opp under den ekstreme tørken. Nå håper de at Fylkesmannen vil dekke deler av ekstrautgiftene.

Snart oppbrukt budsjett

Jerry Remme

Brannsjef i Setesdal, Jerry Anker Remme, sier de budsjetterer i henhold til normalår og tidligere år og at det normalt pleier å holde.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Brannene i Setesdal krevde mye, både fra mannskap og utstyr. To helger gikk med til brannslukking. Det innebærer 100 prosent overtid.

– Det er også en del utstyr som er ødelagt og må erstattes. Det vil koste cirka én million, sier Remme.

Før sommeren hadde Setesdal brannvesen brukt rundt seks millioner av budsjettet på 12 millioner kroner, men på få uker i sommer gikk resten av pengene opp i røyk.

– Dette er ting en ikke kan budsjettere med.

Skogbrann i Setesdal frontbilde

I Setesdal jobbet brannvesenet i to uker med å slukke branner. Tørke og lynnedslag bidrog til en ekstrem situasjon for brannmannskapene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Pandoras eske

Brannsjef Dag Svindseth

– Vi hadde 27 branner i juli måned, sier brannsjef Dag Svindseth i Østre Agder brannvesen.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Brannsjef i Østre Agder brannvesen, Dag Svindseth, forteller at de har varslet eiere om et mulig overforbruk.

– Sommeren krevde mye tid og masse folk. Hittil regner vi med cirka 2,5 millioner kroner i uforutsette utgifter.

  • Østre Agder brannvesen har et budsjett på i underkant av 90 millioner, cirka 60 går til lønn.

Budsjettet har definitivt sprukket.

– Vi har ingen kommunal krisekasse eller «Pandoras eske» som kan åpnes, men vi har bedt Fylkesmannen om ekstra tildeling av skjønnsmidler.

Brann i Froland

Bildet er fra Froland der det brøt ut to branner med 250 meter avstand på kort tid. Politiet mistenkte etterpå at det var snakk om brannstifting.

Foto: Line Haus / NRK

– Liten overskridelse

Brannsjef i Kristiansandsregionen brann og redning IKS, Jan Røilid, anslår at brannene har kostet dem mellom 1 og 1,5 millioner kroner.

Jan Røilid, brannsjef KBR

– Vi har hatt en litt høyere frekvens på utrykninger utover sommeren, men det er ikke urovekkende, sier brannsjef i Kristiansand Brannvesen IKS, Jan Røilid.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Jeg kan bare gi et anslag. Fordi brannen i Birkenes var i månedsskiftet får vi nok ikke den endelige oversikten før i september.

  • Kristiansand brannvesen har et budsjett på 100 millioner kroner, hvorav 60 går til lønn.

– Tror du budsjettet holder ut året?

– Det er ikke langt unna, men det er for tidlig å si, før vi har kjørt avviksrapporter på det. Det kan bli en liten overskridelse, hvis ikke vi får andre store hendelser.

Brann i Birkenes

Brannen i Birkenes pågikk i over fem døgn og rammet rundt 200 mål.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Mest i bistand

Enhetsleder Tore Olsen i Grimstad brannvesen forteller at de største utgiftene deres har gått på å bistå i branner utenfor kommunegrensen.

– Vi har sluppet relativt heldig fra det. I Birkenes er det rundt 350.000, mens i Risør rundt 50.000 kroner.

Olsen sier at utgiftene mest sannsynlig vil bli belastet det brannvesenet som de har bistått. På egne branner har Grimstad brannvesen hatt en utgift på 50.000 kroner.

– Vi må kanskje be om ekstra penger for å dekke utgiftene.

Stein A. Ytterdahl

Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder, Stein A. Ytterdahl, sier de må be om ekstra penger for å klare å dekke kostnadene.

Foto: Svein Sundsdl / NRK
  • Budsjettet til Grimstad brannvesen er på rundt 16 millioner kroner.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Stein A. Ytterdahl, sier at de er i en prosess med å samle inn nøyaktige tall på hvor mye som har blitt brukt i de forskjellige kommunene.

– Vi har egne midler, men det er ikke nok. Vi må vurdere sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om det er mulighet for å dekke noe av dette med såkalte skjønnsmidler.

  • NRK har vært i kontakt med Brannvesenet Sør og Flekkefjord brannvesen som foreløpig ikke hadde noen oversikt over hva brannene har kostet dem.