Sjømannspresten: – Drar så fort jeg kan

Sjømannsprest Knut Lyngseth ønsker å komme til Kongo så fort som mulig. Da dødsfallet til Tjostolv Moland ble kjent, sendte han straks visumsøknad for å dra ned for å støtte Joshua French i fengslet.

Joshua French og sjømannsprest Knut Lyngseth

Sjømannsprest Knut Lyngseth vil nå bistå Joshua French i fengslet.

Foto: Sjømannskirken

Knut Lyngseth har fulgt Moland og French gjennom fire år. Det siste besøket i fengslet var i juli. Da var det ingen ting som tydet på at de hadde det verre enn tidligere.

Ekstremt krevende

– Men det er ekstremt krevende å sitte i fengsel i Kongo. Og noen dager er tyngre enn andre, sier Lyngseth.

– Å sitte i isolasjon er i seg selv krevende. Det er helsemessig utfordrende, og de har levd under trussel hele tiden.

– Var det noe som tydet på at Moland hadde det spesielt tøft da du traff ham i sommer?

– Nei, det var ingen signaler om at situasjonen var mer problematisk enn tidligere. Selv om de begge levde under ekstremt hardt press.

Vil ikke mene noe om norske myndigheter

Lyngseth vil ikke kritisere norske myndigheters håndtering av saken.

– Mange mener noe om dette, men jeg ønsker ikke å si noe. Da jeg fikk beskjeden om dødsfallet, satte jeg i gang prosessen med å få visum. Jeg drar så fort jeg kan. I beste fall får jeg visum i løpet av et par dager.

– Hva vil du gjøre i Kongo?

– Da drar jeg rett til fengslet for å være sammen med Joshua, sier sjømannsprest Knut Lyngseth.

Joshua French og sjømannsprest Knut Lyngseth

Sjømannsprest Knut Lyngseth vil nå bistå Joshua French i fengslet.

Foto: Sjømannskirken

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Dette har du neppe hørt fra et kirketårn før