Hopp til innhold

Søker staten om pengestøtte til Sør Arena

Kristiansand kommune søker nå Kulturdepartementet om 4,2 millioner kroner i spillemidler etter at kommunen kjøpte Sparebanken Sør Arena for 54 millioner kroner i 2013.

Sør Arena
Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

Kommunen kjøpte og eier banen, flomlys, undervarmen, tribunen og garderobeanlegget på arenaen og har nå i ettertid bedt Kulturdepartementet vurdere om dette kjøpet faller inn under kriteriene for tildeling av spillemidler.

– Vi har fått et positivt svar fra Kulturdepartementet og vil nå sende av gårde en søknad om spillemidler.

Det sier rådgiver i idrettsetaten i Kristiansand Stein Arvid Samuelsen til NRK.

Spillemidler er det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping.

Et breddeanlegg

Anlegget ble etter omlegging til kunstgress tatt i bruk også som breddeanlegg.

Kristiansand kommunes idrettsetat fordeler treningstid i anlegget tilsvarende øvrige kommunale fotballbaner og banen utnyttes også tilsvarende øvrige baner hva angår volum, ifølge Samuelsen.

Agder Fotballkrets fordeler kamper i aldersbestemte klasser på banen.

Daglig drift av banen utføres av ansatt personell i IK Start og Kristiansand kommune yter et årlig driftstilskudd for «breddedelen» på 250.000 kroner.

Avgjøres neste vår

– Vi søker nå om 4,2 millioner kroner i spillemidler og sender søknaden inn ved utgangen av året. Også havner vi i bunken med andre søknader om spillemidler. Også får vi se hvor mye penger vi kan få, sier Samuelsen.

Han sier anlegget i sin tid ble kjøpt uten at det ble budsjettert med spillemidler fra staten.

– I løpet av våren neste år vet vi om vi tildeles spillemidler fra staten, sier han.