Søker gjennom loftet

Brannmannskapene søker nå gjennom de siste delene av loftet på branntomta i Kristiansand. – Det gjenstår fortsatt en del som ikke er gjennomsøkt, så vi har ennå ikke full oversikt, sier fagsjef Hans Arne Madsen i brannvesenet. Les mer.