Hopp til innhold

Søker fylkesbytte sammen

Lillesand, Iveland og Birkenes kommuner ble i dag enige om å sende en felles søknad om overgang til Vest-Agder.

KART: Søker overgang til Vest-Agder

Vil ut av Aust-Agder. Tre av grensekommunene har søknaden om fylkesbytte klar.

Foto: Grafikk: Kari Løberg Skaar / NRK

Allerede neste uke skal søknaden sendes.

– Vi sitter sammen nå for å utforme et søknadsbrev som vil bli sendt til departementet via Fylkesmannen i løpet av neste uke, sier avtroppende Iveland-ordfører Ole Magne Omdal (Sp) til Kommunal Rapport.

Følger søknaden tett

Ole Magne Omdal

Ole Magne Omdal (bildet) har ledet gruppa som ble nedsatt rett etter valget for å sørge for en rask oppfølging. Varaordførerne Arild Espegren (KrF) i Birkenes og Tor Audun Danielsen (V) i Lillesand er de to andre medlemmene.

Foto: Finn Terje Uberg/Iveland kommune

Et flertall av innbyggerne i de tre kommunene ga et klart signal om at de ønsker å bli vestegder i folkeavstemningen på valgdagen.

I Iveland støttet et enstemmig kommunestyre en søknad om fylkesovergang to dager etter valget, mens Lillesand og Birkenes hadde gjort vedtak med solide flertall fra før.

– Det er et veldig stort trykk i kommunestyrene, så vi vil henge på behandlingen av denne søknaden, forsikrer Omdal.

Flere følger etter

I Evje og Hornnes sa tre av fire innbyggere ja til sammenslåing av fylkene. Men mens velgerne i de tre andre grensekommunene hadde mulighet til å si om de ved et nei ett Agder, skulle søke om overgang til Vest-Agder – hadde Evje og Hornnes ingen folkeavstemning om det spørsmålet.

Evje og Hornnes er likevel klar , men sender søknad på egen hånd.

– Vi har et enstemmig kommunestyrevedtak som sier at hvis det blir nei totalt sett i folkeavstemningen så ønsker vi å sende søknad om overflytting til Vest-Agder, sa ordfører Bjørn Ropstad (KrF) til NRK.

Han er åpen for at departementet vil kunne be kommunen ha folkeavstemning på et senere tidspunkt.

Kan bli en langdryg prosess

Kommunalminister Liv Signe Navarsete har hittil ikke ønsket å si noe om kommunenes sjanse for å få gjennomslag, men har sagt at en overgangssøknad å behandles grundig.


– Dette har konsekvenser for fylkesgrensa, og da vil vi ta en samlet vurdering av søknadene fra alle kommunene under ett, og det må gjøres en utredning om konsekvensene av et fylkesbytte, sa Liv Signe Navarsete til NRK.

De fire kommunene som nå søker overgang har til sammen nær 20.000 innbyggere, men det kan bli flere dersom Setesdal-kommunene velger å slå følge. I Valle skal saken opp i det nye kommunestyret nest måned.