Søker 250 mennesker som er bitt av flått

Forskere vil finne ut om lengre tablettkurer virker bedre enn en korte kurer etter flåttbitt.

Forskere ved Sørlandet sykehus skal prøve å finne ut hva slags behandling som er den mest effektive mot langtidsskader etter flåttbitt. En av pasientene som deltar i prosjektet har selv opplevd å bli svært syk etter flåttbitt.

Forskere skal finne ut om lengre kur er bedre enn kort tablettkur etter flåttbitt.

Til det trenger forskerne ved Sørlandet sykehus 250 pasienter.

Lege Anne Marit Solheim vil forlenge en tablettkur for å se om det har noen virkning på dem som er bitt av flått.

– Borrelia-infeksjon i nervesystemet kan gi utstrålende og brennende smerte samt endret hudfølelse i armer og bein. Smerten beskrives som det verste man har hatt, forteller Solheim til NRK.

Les også:

Fjortendagers kur

Standard prosedyre er fjorten dagers antibiotikakur med Doksycyklin. Nå ønsker forskerne ved flåttsenteret ved Sørlandet sykehus å følge pasienter som er bitt i ett år. De vil gi en gruppe seksukers-kur og en annen fjortendagers-kur.

Anne Marit Solheim

Anne Marit Solheim (til høyre) vil undersøke om antibiotikakur i seks uker er med på å begrense senskadene etter flåttbitt.

Foto: Anette Strømsbo Gjørv

– Det inkluderer mange folk over hele landet. Vi ønsker 250 personer som er bitt av flått, og det er ganske mange. Vi skal holde på til 2019, men resultatet kan vi få i 2020, mener Solheim.

Flere smittet

Hvert år får opptil 300 personer i Norge diagnosen nevroborreliose borreliainfeksjon i nervesystemet. Mange av disse blir smittet på Sørlandet hvor det som kjent er mye flått.

Selv om de fleste blir friske etter behandling, er det noen som får langvarige plager som tretthet og konsentrasjonsvansker.

Stort prosjekt

Harald Reiso spesialist i allmennmedisin er tilknyttet flåttsenteret ved Sørlandet sykehus. Han er prosjektleder for forskningsprosjektet.

Harald Reiso

Lege Harald Reiso mener studien er viktig også fordi kvaliteten er bedre enn tidligere studier.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Det er et prosjekt som gjelder flere helseregioner i Norge. Det involverer fagfolk fra hele landet. Det er et veldig godt planlagt prosjekt, sier Reiso.

– Er man liberale med antibiotika i Norge når man vil utvide kuren til seks uker?

– Nei, i utgangspunktet er to uker nok. Her handler det om i hvilken grad langvarig behandling gir færre plager. Det er ingen holdepunkter i tidligere studier at langvarig behandling gir bedre resultat. Men kvaliteten på dette studiet er mye bedre, mener Reiso.

Kan melde seg

Allmennspesialisten mener dette studiet har vært etterspurt av helsepersonell.

– Studien vil også gi svar på en del andre problemstillinger rundt kroniske plager og i hvilken grad immunforsvaret kan ha genetiske forhold som kan gi senplager, sier Reiso.

Reiso sier de har fått en del henvendelser fra folk som vil være med i prosjektet og han ber folk bare ta kontakt.

Flått

Denne rakkeren skaper mye trøbbel for folk i landsdelen.

Foto: Tor Saltrøe / NRK