NRK Meny

Søgne vil vente

Kommunestyret i Søgne vedtok at kommunen ikke vil starte forhandlinger med Kristiansand og Songdalen nå, men avvente avstemningen om tvangssammenslåing i Stortinget 8. juni. De ønsker en god og ryddig prosess hvis det blir forhandlinger.