Søgne kommune håndterte ikke konflikter godt nok

Mandag ble Arbeidstilsynets rapport angående arbeidsmiljøet i Søgne kommune lagt fram. Den slår fast at konflikter ikke har blitt håndtert på en god nok måte.

Arbeidstilsynet med rapport om arbeidsmiljøet i Søgne kommune.

Ordfører i Søgne, Astrid Hilde sier at kommunen har fått varsel om to pålegg.

I høst mottok Arbeidstilsynet flere bekymringsmeldinger angående arbeidsmiljøet ved administrasjonsavdelingen i Søgne kommune. Disse skal ha kommet fra ansatte og tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet besluttet å foreta tilsyn etter samtaler med noen av dem som hadde meld fra om kritikkverdige forhold.

– Det er viktig for oss at vi får en nøytral tredjeparts profesjonelle syn på arbeidsmiljøet i den konkrete avdelingen som har hatt problem, sier ordfører i Søgne, Astrid Hilde.

Ikke god nok konflikthåndtering

I sin rapport konkluderer Arbeidstilsynet blant annet med at Søgne kommune ikke har håndtert konflikter på en god nok måte.

Noen konflikter ligger tilbake i tid. Flere skal ha sluttet i jobben på grunn av dette. Siden da har Søgne kommune iverksatt tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet, men ifølge rapporten har det ikke vært tilstrekkelig.

– Det må vi selvfølgelig ta selvkritikk på, sier ordføreren.

Fortsatt er det en del misnøye i avdelingen.

Utrygge ansatte

Selv om de ansatte har fortalt at de trives sammen og på jobb, kommer det fram at avdelingen er «delt» når det gjelder tillit til ledelsen.

Mens flere av de ansatte uttrykker sterk støtte til ledelsen og hvordan avdelingen ledes, forteller andre om uforutsigbarhet og utrygghet når det gjelder hvordan ytringer vil bli møtt.

Arbeidstilsynet finner kommunens retningslinjer når det gjelder konflikt mellom ledelse og ansatte litt uklare.

Arbeidstilsynet mener likevel at Søgne kommune har gode verktøy for systematisk arbeid innen HMS, men at kommunen ikke har utnyttet dette fullt ut.

Rådmann Kim Høyer Holum, ser i ettertid at de burde gjort mer for å bedre arbeidsmiljøet.

– Min største erkjennelse er at vi kanskje burde gått inn med sterkere virkemidler i starten. Vi har nok trodd at vi kunne håndtere dette med færre tiltak, sier han.

Varsel om pålegg

Nå har kommunen fått varsel om to pålegg.

– Det ene går på mer systematiske ting, som HMS og arbeidsutvalget som ikke har fungert. Det andre er går på forhold knyttet til administrasjonsavdelingen hvor det har vært en del utrygghet og konflikter, sier ordfører Hilde.

Ordfører og rådmann i Søgne

Rådmann Kim Høyer Holum ser at kommunen burde ha satt i gang flere tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i Søgne kommune.