Normal

Søgne

Politikerne i Søgne må konsentrere seg om å drive kommunen de neste årene. Den er ferdig med de store investeringene.

Driftsnivået har gått til taket og nå må pengene brukes fornuftig til drift og vedlikehold. Først og fremst gjelder dette eldreomsorgen. Der trengs det flere ansatte.

Kampsaken i kommunen blir disponering av arealene, for det er stort press med boligmangel. Søgne er en populær kommune å bo i og flytte til. Det er lav ledighet og høy skatteinngang.

Samtidig er det mange som vil ha hytter i kommunen, men det er enighet om at det ikke skal legges ut flere felt. Inntil videre.

Miljøsaker

Miljø kommer til å bli et tema i de fleste kommuner i valgkampen, men få tenker så konkret på dette som Søgne. Kommunen er en sovekomune til Kristiansand. Mange av innbyggerne arbeider i Kristiansand. Politikerne vil legge forholdene til rette for at færre skal bruke bilen og flere skal bruke buss.

For å nå dette arbeides det med planer om å tilrettelegge for sentrale parkeringsplasser i kommunen slik at folk kan ta bussen derfra til Kristiansand.

En annen sak i sekkeposten miljø er strandsonen. Flere politikere blir mer og mer opptatt av at den skal vernes bedre enn i dag.

Detaljdiskusjon

Som i de fleste kommunene i Vest-Agder er det også i Søgne enighet om de store linjene. Det er på detaljplanet diskusjonene står.

Det er vedtatt nytt bibliotek, men når det skal betales kommer noen politikere til å sette dette opp mot hva som må gjøres innen eldereomsorgen. Der mangler det fremdeles penger og ikke minst arbeidskraft.

Neppe endring

Høyre har hatt ordfører i Søgne siden 70-tallet og mye skal skje hvis ikke partiet fortsetter med det. Stabilitet preger også denne kommunen der Høyre sammen med KrF lenge har hatt det meste å si, godt hjulpet fra sak til sak av de andre borgerlige partiene.