Snudde opp ned på promilledom

Tingretten frifant en mann for promillekjøring med bil, men dømte mannen for promillekjøring med båt. Lagmannsretten dømte omvendt.

Agder lagmannsrett og Kristiansand tingrett

Agder

Foto: Hans Erik Weiby/NRK

Kristiansand tingrett dømte en mann for promillekjøring med båt, men frifant mannen for å ha kjørt i påvirket tilstand med bil. Tingretten dømte også mannen til å miste retten til å kjøre båten i ett år og en bot på ti tusen kroner.

I lagmannsretten gikk det annerledes for den 43 år gamle mannen.

Kjørte bil

I april i fjor så vitner at den 43 år gamle mannen kjørte bil. Ifølge forklaringen til et vitne som kjørte etter, så skal mannen ha kjørt over i motsatt kjørefelt og nesten truffet en syklist. 43-åringen skal ha kjørt bilen hjem og parkert bilen delvis på fortauet.

Da politiet ankom etter 15–20 minutter ble mannen tatt med til blodprøve. Den viste en promille på 2,33. Tingretten frifant mannen for å ha kjørt med bilen.

Lagmannsretten

Påtalemyndigheten anket dommen til Agder lagmannsrett. Der ble dommen snudd. Retten mener det er bevist at mannen hadde en promille på 2,33 da han kjørte bil i april. 43-åringen ble dømt for dette.

Blant annet fordi mannen framsto som beruset da politiet kom til boligen.

Får kjøre båt

Tingretten dømte mannen til bot på 10 000 kroner for å ha kjørt båt i påvirket tilstand i fjor sommer. I tillegg ble mannen fratatt retten til å kjøre båt i ett år. Lagmannsretten kom til en annen konklusjon, nemlig at mannen ikke skal fratas retten til å kjøre båt til tross for en promille på 1,66.

Lagmannsretten mener mannen kjørte båten i lav hastighet og at det var en kort strekning.

43-åringen er nå dømt for promillekjøring med bil og fikk 36 dager betinget fengsel. I tillegg må han betale en bot på 40 000 kroner for dette forholdet. Han mister også retten til å kjøre bil i to år og tre måneder. Men han får fortsatt kjøre båten.