Snart får du pant på båten din

Fra og med 1. oktober kan du få tusen kroner for å levere inn din gamle båt. Da innføres den nye vrakpantordningen.

Båtvrak

Båter som bare blir liggende og forfalle, er et miljøproblem.

Foto: Nina kristiin Vraa / NRK

Daglig leder i Agder Renovasjon, Anita Aanonsen Jernquist, synes det er flott at det kommer en slik ordning.

– Havnevesenet har store problemer med herreløse båter som dumpes og bidrar til forsøpling. En panteordning kan være det som skal til for å få slutt på dette, sier hun.

Regner med på økt pågang

Agder renovasjon og Avfall Sør, som er de to største renovasjonsselskapene på Sørlandet, forbereder seg på å ta imot gamle båtvrak.

Avfall sør, som tidligere har gjort dette gratis og har mottatt 50 båter hvert år, tror det vil komme enda flere når panteordningen trer i kraft.

Britt G. Iversen

Avdelingsleder for gjenvinning og behandling i Avfall sør, Britt Iversen.

Foto: Lars Pedersen

– Når man kan få en tusenlapp ved levering, tenker jeg det blir enda flere som rydder i hagen og leverer jolla som ligger der, sier avdelingsleder for gjenvinning og behandling i Avfall sør, Britt Iversen.

Jernquist i Agder renovasjon, sier at folk allerede har begynt å ringe om dette.

Ulik håndtering av små og store båter

Den nye panteordningen gjelder for alle båter opp til 49,21 fot (15 meter).

Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Pål Spillum, påpeker at båtene er delt i to kategorier. «Små båter», er båter opp til 15 fot som ikke har innenbords motor. Disse kan leveres til avfallsmottak i kommunen.

Når det gjelder større båter, er tanken at de skal leveres til private aktører som vil få betalt for å miljøsanere dem. Det innebærer blant annet å ta ut motor, drivstoff og elektriske komponenter.

Båtvrak 4

Forlatte båter har blitt stadig vanligere langs kysten.

Foto: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

Ingen har tillatelse

I Agder-fylkene er det ingen private selskap som har de nødvendige tillatelsene til å gjøre dette. Så langt skal det heller ikke være noen som har søkt om det. Det bekreftes av Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Anita Aanonsen Jernquist

Daglig leder i Agder Renovasjon, Anita Aanonsen Jernquist, er positiv til vrakpantordningen.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Anita Aanonsen Jernquist i Agder Renovasjon, sier imidlertid at det ikke er noe problem. Renovasjonsselskapet vil ta imot alle båter under 50 fot.

Det betyr at de også må ta jobben med å miljøsanere dem.

– Det blir en jobb for oss å finne ut hvordan vi skal håndtere dette når båtene begynner å komme inn, men det skal vi klare, sier hun.