– Foreldre må snakke med barna

Torbjørn Trommestad i politiet ber foreldre snakke med barna om hvordan det er greit å oppføre seg på nett. I forrige uke ble det kjent at barn sender meldinger med grovt seksuelt innhold i leken «SMS-rulett».

Mobiltelefon ungdom barn

Barn helt nede i 10 til 12 års alderen sender meldinger med grovt seksuelt innhold i leken «SMS-rulett».

Foto: Lars Eie / NRK

– Den største oppgaven her er det nok foreldrene som har. De må snakke med barna sine om hva som er greit å gjøre på mobilen og ikke, sier Torbjørn Trommestad i forebyggende enhet hos politiet i Arendal.

Det ble i forrige uke kjent at elever ved barneskoler i Agder sender meldinger til

Torbjørn Trommestad

Torbjørn Trommestad ber foreldre snakke med barna om hav som er greit og ikke på nett,

Foto: Leif Dalen / NRK

hverandre med grovt seksuelt innhold via leken «SMS-rulett». Leken går ut på at deltakerne får en ferdigskrevet melding som de må sende til en spesiell kontakt i nummerlista på telefonen. Den som ikke sender meldingen, er ute av leken.

– Trenger voksne som følger med

Det var rektor ved Nedenes skole i Arendal, Olav Vikse som først advarte om fenomenet. Han ønsker ikke å overfokusere på egne elever, men ønsker at foreldre skal være mer bevisst på hva barna trenger når det gjelder internett.

– Vi kommer nok som voksne alltid litt på etterskudd her i den digitale verden. Men da

Olav Vikse, rektor Nedenes skole

Olav Vikse sier barna trenger voksne som følger med og bryr seg.

Foto: Privat

kan det være lurt å huske på at selv om sosiale plattformer endrer seg, så har barn og unge de samme grunnleggende behov i dag som barn hadde før. De trenger trygge voksne som følger med og bryr seg, uansett om barnet spiller fotball, eller spiller på nett.

Grovt innhold

I enkelte forhold skal barna som har lekt «SMS-rulett» vært så unge som 10 til 12 år. Mye av innholdet i meldingene som sendes kan være uskyldig. Men etter det Vikse kjenner til skal flere av SMS-ene ha hatt grovt seksuelt innhold. Dette ser skolen alvorlig på.

– Det kan jo være morsomt om noen for eksempel blir bedt om å sende en SMS- for å minne om gjelda på 90 kroner, men om det er invitasjoner til noe som har med sex å gjøre så blir det feil, sier rektoren.

  • Hør radioinnslaget her:

Vikse har gjennom hele håndteringen av saken hatt løpende kontakt med politiet. De jobber nå sammen for å spre informasjon til foreldre i området.