Hopp til innhold

SMS for å få deg til å stemme

Ny bruk av SMS-varsling skal øke valgdeltakelsen blant de unge i Farsund kommune.

SMS om valg

Vil en slik påminnelse få flere førstegangsvelgere til å stemme i år? Det skal Farsund kommune prøve på. Dette er et illustrasjonsbilde.

Foto: Kristine Sterud / NRK

De fleste kommunene i Norge har varslingstjenester med mulighet for å sende ut SMS til innbyggerne ved for eksempel vannlekkasje eller i nødssituasjoner.

– Vi tenkte vi måtte kunne bruke denne tjenesten til noe mer enn bare det, så derfor undersøkte vi muligheten til å bruke den til å oppfordre til å stemme, sier Jorunn Syvertsen ved valgsekretariatet i Farsund kommune.

Jorunn Syvertsen

– Kampanjen er rettet mot alle innbyggerne våre, men særlig mot de unge og førstegangsvelgerne våre, sier Jorunn Syvertsen.

Foto: privat

Ca 64 % av de mellom 18 og 25 år i Norge stemte ved forrige stortingsvalg. Valgdeltakelsen er omtrent det samme i Farsund, men nå håper valgsekretariatet å øke dette.

Farsund kommune har fått 100.000 kroner av Valgdirektoratet til prosjektet. I begrunnelsen av hvorfor kommunen får tilskudd står det: «Tiltaket anses som ekstraordinært og kan brukes som pilot for tilsvarende tiltak i fremtiden».

SMS til de unge

Kommunen skal sende ut to eller tre SMS-er til alle innbyggerne med mobiltelefon i kommunen. De skal inneholde hvor og når man kan stemme.

Den første kommer allerede denne uken, 10. august, når forhåndsstemmingen starter. Også en melding vil bli sendt dagen før valgdagen.

– I tillegg undersøker vi muligheten for å sortere ut slik at vi kan sende flere meldinger til aldersbestemte grupper, slik at vi kan nå de som er førstegangsvelgere. Det er jo de vi ønsker å oppfordre til å ta i bruk stemmeretten sin, sier Syvertsen.

Påminnelse har fungert før

Dag Arne Christensen, forskningsleder ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen, sier SMS-varsling ved valg har fungert godt før. I et forskningseksperiment fra fylkes- og kommunevalget i 2015 økte valgdeltakelsen med 4,5 % hos dem som fikk en påminnelses-SMS om valget. Dette gjaldt unge under 30 år.

Dag Arne Christensen

Dag Arne Christensen er leder ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen.

Foto: Rokkansenteret

– SMS-varsling er veldig effektivt, men det er ikke sikkert at slike virkemidler fungerer ved et stortingsvalg, siden valgdeltakelsen her er større enn i lokalvalgene, sier Christensen.

I tillegg til Farsund kommune skal Oslo kommune prøve et lignende prosjekt.

Vane om å ikke stemme

Forsker Christensen sier det å stemme ofte handler om en vane, og at de som ikke stemmer første gang kan få en vane med å ikke stemme igjen senere.

– Det er faktisk en ganske stor andel i befolkningen som aldri har deltatt i valg, og ikke deltok under de tre siste valgene.

I kampanjen til Farsund kommune skal det også lages film rettet mot ungdom. Den skal brukes på sosiale medier, og i skoleundervisning på Eilert Sundt Videregående skole.

Farsund kommune har tidligere også gjort aktiviteter for å øke valgdeltakelsen. Før stortingsvalget i 2009 kjørte de rundt med en valgbuss.

husk å stemme

Av 10.000 innbyggere i Farsund vil alle med en mobiltelefon få påminnelse om valget.

Foto: Kristine Sterud / NRK