Normal

Smolten dør i Mandalselva

På grunn av lav vannføring i Mandalselva, strander nå laksesmolt og dør, ved Bjelland kraftstasjon i Marnardal.

Laks

Kraftverket skaper problemer for laksen i Mandalselva (ill.foto)

Foto: TERJE MAROY / AFP

Som NRK Sørlandet har meldt, har Agder Energi redusert vannføringen, fordi de driver med vedlikeholdsarbeid på kraftstasjonen.

Arne Roland bor i Stavanger, men har røtter i Marnardal og ferierer hvert år med familien i Bjelland.

Han har aldri sett vannstanden så lav som nå, og mener Agder Energi ikke kan bruke argumentet med normal sommervannføring, når fisk dør som nå.

Overraskende

For Agder Energi kommer opplysningene om død smolt overraskende. Informasjonssjef Realf Ottesen, sier til Lindesnes Avis at fiskedøden er en beklagelig og utilsiktet virkning av vedlikeholdsarbeidet.

Roland håper nå Agder Energi tar til fornuft og øker vannstanden, før alt for mye smolt og yngel dør i elva.