Hopp til innhold

Bedehuskor slutter å synge etter homonekt

Hele lovsangteamet på Iveland bedehus slutter i protest etter at et homofilt medlem ble nektet å delta i sang og ungdomsarbeid. Men bedehusstyret står fast på ekskluderingen.

Iveland Bedehus er drevet av Normisjon, og er det eneste kristne samlingsstedet i kommunen utenom kirka.

Mannen ble i fjor tvunget til å trekke seg som leder av lovsangteamet «Husbandet», fordi han levde i et homofilt forhold.

Mannen som også har vært engasjert i ungdomsarbeidet på Iveland bedehus i mange år, fortsatte som medlem av sanggruppa.

Bedehusstyret viser til Normisjons verdidokument og har nå nektet mannen å synge fra scenen i bedehuset, skriver Fædrelandsvennen.

Ekskluderingen har skapt reaksjoner, og Husbandet legger ned sitt ungdomsarbeid og sangtjeneste i protest mot styrets avgjørelse. Også folk i den lille bygda reagerer.

– Jeg mener han skal få lov til å være der selv om han er homofil, sier Emilie Zakariassen som NRK møtte på butikken.

– Jeg synes det er en trist sak for bygda at det blir en splid, sier butikkmedarbeider Bjørg Nygaard.

Brynjulf Aagesen

Det er en forferdelig vond sak, sier Brynjulf Aagesen. -Når du hører til i et fellesskap og det splittes så er det en vond sak.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Alle er velkomne, men alle kan ikke forkynne

Talsperson for Normisjons bedehus i Iveland, Brynjulf Aagesen sier at alle er velkomne på bedehuset.

– Vi ønsker at det skal være åpent og at alle skal finne sin plass. Alle er velkommen, men alle kan ikke forkynne.

Bedehuset har et tradisjonelt syn, forankret i Bibelen og Normisjons verdidokument.

Fra Normisjons etiske retningslinjer:

 • Menneskeverd. Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor har alle mennesker samme verdi, uavhengig av alder, kjønn, livsførsel, seksuell legning, nasjonalitet, religion, og funksjonsevne. Gud er livets skaper og livets herre. Menneskelivet er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død.
 • Samliv og ekteskap. Det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for det seksuelle samliv.

– Vi skal formidle ut fra Bibelen som Guds ord og der har bedehusene et tradisjonelt syn, og dette tror jeg ikke er en overraskelse for noen som har vært involvert i denne saken, sier Aagesen.

– Forstår du reaksjonene?

– Jeg skjønner at folk utenfor bedehusmiljø reagerer. Dette er ikke stuereint i det åpne samfunn. Men vi har trosfrihet i dette landet. Noen leser Bibelen sånn og andre sånn. Vi leser den konservativt, sier Aagesen.

Iveland bedehus

Iveland Bedehus er drevet av Normisjon, og er det eneste kristne samlingsstedet i kommunen utenom kirka.

Foto: Line Haus / NRK

Oppfordrer til inkludering av alle

Ordfører Gro Anita Mykjåland synes det er bra at folk protesterer mot diskrimineringen.

– Jeg synes det er bra at folk reagerer og ikke ønsker å ekskludere noen pga. seksuell legning og hvem de lever sammen med.

Ordføreren forteller til NRK at hun kjenner folk på bedehuset som rause og inkluderende og at det er et godt miljø der. Siden Iveland bedehus er knyttet til Normisjon, forstår Mykjåland at det forplikter det lokale styret til å mene bestemte ting. Men hun oppfordrer dem til å ta opp kampen, og sørge for at alle blir inkludert.

– Jeg skulle gjerne sett at Iveland bedehus og folkene der nå stod fram og sa at alle skal få lov til å være med og delta aktivt, sier Mykjåland.

Gro Anita Mykjåland

Ordfører Gro Anita Mykjåland sier kommunen har ingen rolle ift. bedehuset. – Men som medmenneske reagerer man jo. Vi ønsker jo å inkludere alle og kommunen jobber aktivt med mangfold og inkludering på alle arenaer, sier hun.

Foto: Åse Røysland / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,91 kr
Dyrest kl. 08 2,78 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

 • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
 • Dusje 4,5 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,6 kr En vask
 • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
  + 8,5 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %