Vedtok skolenedleggelse

Bystyret i Flekkefjord vedtok torsdag å legge ned Andabeløy skole.

Klasserom
Foto: Berit Roald / Scanpix

Vedtaket i Flekkefjord bystyre om å legge ned Andabeløy skole på Hidra ble gjort med 19 mot 15 stemmer.

Sist skolen ble foreslått nedlagt, for ti år siden, klarte øyboerne å overbevise politikerne om at det ville ødelegge hele øysamfunnet. Men denne gang hjalp ikke protester og aksjoner.

Politikerne i Flekkefjord gikk imot rådmannens forslag om å samle alle 8. klassinger fra Hidra, Gyland og Sira på Flekkefjord ungdomsskole.