Slo og sparka ambulansearbeidar under utrykking

Ei 21 år gammal kvinne er dømd til seks månaders fengsel etter å ha slått og sparka ein ambulansearbeidar då ho vart køyrt til sjukehus.

Det var i juli for to år sidan at den då 19 år gamle kvinna vart henta av ambulanse og skulle transporterast til sjukehuset i Arendal.

Under transporten gav ho uttrykk for at ho ikkje ynskte å vere med i ambulansen.

Slo og sparka

Kvinna vart spent fast i båra før ambulansen sette kursen mot sjukehuset i Arendal. Det var på turen mot Arendal at ein av ambulansearbeidarane vart angripe av 21-åringen.

Ambulansearbeidaren skal ha blitt slått med knytt hand mot hovudet fleire gonger. Slaga trefte mellom anna øvre kinnbein og tinning.

21-åringen låg fastspent på båra, men klarte til slutt å komme seg laus. Ambulansearbeidaren hadde bilbelte på seg, og klarte ikkje å komme seg unna slag og spark frå pasienten. Ho forsøkte å beskytte seg med hendene.

Ambulansearbeidaren fekk til slutt kontakt med kollegaene sine og ambulansen stopp på E18. Der kvinna fekk hjelp og 21-åringen vart teke hand om av andre i ambulansen. Ein lege som køyrde i følgjebil kom også til og hjelpte til med å få kontroll over kvinna.

Framleis arbeidsufør

Ambulansearbeidaren har hatt store problem i etterkant av hendinga og er framleis ikkje tilbake i jobb.

Ho forklarte mellom anna i retten at ho har synsproblem og slit med å lese.

Den 21 år gamle kvinna hevdar at ho hugsar lite frå hendinga i ambulansen.

I Kristiansand tingrett innrømte ho at ho hadde teke store mengde piller. Ho meiner det er årsaka til at ho ikkje hugsar noko særleg får hendinga.