NRK Meny
Normal

– Dette er ikke et gangfelt

Slitte gangfelt som heller ikke har skilting, utgjør en fare. – Per definisjon er det ikke dette et gangfelt, mener kjøreskolelærer i Flekkefjord.

Er dette et gangfelt?

Slitte gangfelt utgjør en fare, mener kjøreskolelærer Anders Golin Glendrange. Her i Farsund sentrum.

Foto: Lars Eie

Slitte gangfelt utgjør en fare.

Kjøreskolelærer Anders Golin Glendrange mener at slitte gangfelt uten skilting utgjør en fare.

Foto: Lars Eie
Gangfelt i Farsund

Det er flere slitte gangfelt i Farsund som kan være en fare for fortgjengerne.

Foto: Lars Eie
Slitte gangfelt

Ikke lett å se for biler.

Foto: Lars Eie

Daglig kjører Anders Golin Glendrange i Flekkefjord i flere kommuner på Sørlandet med elever. Men slitte gangfelt som heller ikke er merket med skilt, utgjør en fare, mener han.

– Vi har elever som kjører, så kommer det fotgjengere som krysser veien fordi det alltid har vært gangfelt der. Men zebra-stripene er slitt bort og det er ikke skiltet. Da har ikke eleven tenkt å stoppe, forteller Glendrange til NRK.

Kan føre til ulykker

– Det er et stort problem, det skjer mange misforståelser, mener Glendrange.

Glendrange viser til regler og mener at gangfelt skal enten være merket med blått opplysningsskilt med en fotgjenger, ellers skal det være merket med hvite striper.

– Dersom to striper er mer enn femti prosent slitt, er det per definisjon ikke et gangfelt lenger, mener Glendrange.

– Utgjør det noen fare?

– Ja, det gjør jo det, for per definisjon så er det ikke et gangfelt, men når fotgjengeren tror at det er et gangfelt der fordi det alltid har vært slik, så blir det fort misforståelser.

– Flest ulykker i gangfeltene

– Norge er faktisk det landet i verden med flest ulykker i gangfeltene, sier Ole Rath i Trygg Trafikk i Vest-Agder.

Han er enig med Glendrange i at dette kan være et problem.

– Det er rett og slett en trafikkfelle, både for gamle og nye brukere. For nye brukere fordi de ikke vet at det er et gangfelt der, og for gamle brukere fordi de tar det som en selvfølge at alle vet at det er et gangfelt der, sier Rath til NRK.

Flere kommuner

– Du kjører jo rundt i flere kommuner, ser du dette problemet flere steder?

– Vi kjører jo veldig mye både i Egersund, i Flekkefjord, Farsund, Lyngdal og Kvinesdal, og det går igjen alle plassene. Det er ingen plasser med skikkelig oppmerking, forteller Glendrange.

Rath i Trygg Trafikk Vest-Agder konstaterer at Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder ulykker i gangfelt, men han vet ikke grunnen.

– Nei, jeg har ikke sett noen oversikt over hvorfor disse ulykkene skjer, men vi vet at det skjer fordi gående har retten på sin side og derfor ikke har blikkontakt med bilførerne. Det gjør at de går rett ut i trafikken, sier han.