Sliter med å ta unna pakkene

Post i butikk er ikke rigget for den store økningen av pakker i desember. Det mener både butikkene og Posten.
Fra i fjor til i år har det så langt vært en økning i antall pakker med over 30 prosent.

Post i butikk er ikke rigget for den store økningen av pakker i desember. Det mener både butikkene og Posten. 
Fra i fjor til i år har det så langt vært en økning i antall pakker med over 30 prosent.