NRK Meny
Normal

Slik vil de styre Kristiansand neste år

Tirsdag ettermiddag la flertallspartiene i Kristiansand fram budsjettet for neste år.

Budsjettforslag Kristiansand

Flertallet i bystyret har bestemt seg for hvilke forandringer de vil gjøre i budsjettet for Kristiansand. Da la frem sitt forslag i ettermiddag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flertallspartiene i Kristiansand la frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2015 i i dag klokken 15. Det ble presentert på ordførerens kontor.

Rådmannen la frem et budsjettforslag i august.

– Det er ikke veldig store forskjeller som skiller vårt forslag fra rådmannens. Det kommer at vi samarbeider godt med rådmannen og staben der, sa ordfører Arvid Grundekjøn (H) før fremleggingen startet.

Til sammen flytter det politiske flertallet på 8,2 millioner kroner i rådmannens budsjettforslag som er på rundt fire milliarder kroner.

Ordføreren la til at han tror dette budjettforslaget vil gjøre byen til et bedre sted å bo for innbyggerne.

Hovedpunkter i budsjettet

 • Det politiske flertallet i Kristiansand vil senke eiendomsskatten i kommunen. Fra 6,4 til 6,0 promille.

Kristiansand er blant de kommunene i Norge som tar inn mest i eiendomsskatt, hele 270 millioner kroner i år. En snittbolig på 120 kvm beskattes med 5 850 kroner.

Ordfører Grundekjøn og varaordfører Kristiansen

BUDSJETTKAMERATER: Ordfører Arvid Grundekjøn (H) og varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF)

Foto: Anne Wirshing / NRK
 • Det politiske flertallet i Kristiansand vil kjøpe deler av Bjørn Furuborgs Samlinger. Dette er landets største private samling av antikviteter fra blant annet det militære, handel og næringsliv.
 • De vil bruke 20 millioner kroner på å styrke bemanningssituasjonen på byens sykehjem.

– Kristiansand er kjent som barnas by, men byen skal også være et sted der det er godt å bli gammel, sa Tor Utsogn, gruppeleder i FrP.

 • Det opprettes en pris på 20.000 kroner til den ansatte som kommer med det beste innsparingstiltaket. Innsparingen må være større en prisen.
 • Ny idrettshall i Randesund blir foreslått lagt til Søm. Denne bygges i samarbeid med Oasen skole. Da droppes planene om idrettshall i Ytre Randesund.
 • Flertallspartiene i Kristiansand vil ruste opp kanonmuseet, ved å bruke opptil 1,2 millioner kroner på dette. Det er ammunisjonsjernbanen som skal rustes opp.
 • De vil bevare gymsalen på Grim skole, som kommuneadministrasjonen har foreslått å stenge ned.

Flertallsgruppen ønsker å gi 70.00 kroner til følgende tilbak:

 • Wayback
 • Rio
 • A-larm
 • Atrop
 • Tur for Hjertelyst
 • Gatejuristen
 • Gatemagasinet Klar (får 50.000)

Utfordringer

Varaordføreren la til at byen har noen utfordringer som han ville nevne under fremleggingen av budsjettet.

– Vi ser at flere byer, Kristiansand inkludert, har et svikt i skatteinntektene. Det er noe vi må vi ta på alvor. NAV kom nylig med tall som viser 500 fattige i byen som trenger ekstra støtte frem mot jul. Det må vi ta innover oss, sa varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF).

– Vi har heller ikke fått storbytillegget som vi hadde håpet på. Vi vil jobbe videre med dette inn mot regjeringen. Den fallende oljeprisen er også et utfordring for oss, med tanke på NODE-bedriftene, la varaordføreren til.

Venstre i Kristiansand foreslår i sitt reviderte kommunebudsjett at skoleklasser bør få reise gratis med AKTs rutebusser for å gjøre det enklere å dra på tur med elever i skoletiden.