Slik vil de få flere til å sykle

På Fylkeshuset i Kristiansand legger de til rette for at de ansatte skal velge sykkel framfor bil. Egne ladestasjoner, vaskeanlegg og parkering under tak er noen av tiltakene som skal gjøre det mer attraktivt å sykle til jobb.

Å sykle er som kjent både miljøvennlig og sunt, men likevel velger mange bilen. Men noen steder legger de spesielt godt til rette for at folk skal velge sykkel fremfor bil. På fylkeshuet i Kristiansand har de nå i hvert fall lagt skikkelig til rette for at de ansatte skal velge sykkel framfor bil.