– Det nærmeste vi kommer en krigssituasjon

Den aggressive mannen trekker våpen. Soldaten fyrer løs med skarpladd AG-3 så «trusselen» faller i bakken. Skuespillet med lerret og kamera skal gjøre øvelsen realistisk.

heimevernet tar ibruk nye metoder på øvelsene sine.

– Dette er noe av det nærmeste vi kommer en virkelig situasjon for en vaktpost. For oss er det veldig viktig å trene på dette slik at de som sitter på en vaktpost for god trening, forteller Børre Jakobsen som er øvingsleder.

Hvis det skulle oppstå en skarp situasjon for noen som sitter på vaktpost, er det viktig at de ikke tar feil beslutninger. I denne øvelsen legges det opp til å trene på alle slags scenarioer som eventuelt kan oppstå.

Vanskelige beslutninger

– Her avdekker vi fort hvilke ferdigheter mannskapene har, og om de er i stand til å utføre oppdraget eller ikke, forteller Jakobsen.

Børre Jakobsen

Øvingsleder Børre Jakobsen.

Foto: Linn Krågeland / NRK

Treningen foregår inne i et telt på skytebanen på Evjemoen. En heimevernssoldat med AG-3 følger en anspent situasjon på et lerret. Skuespillerne som blir filmet står på utsiden av skytefeltet.

På lerretet ser heimevernssoldaten at skuespilleren trekker opp en pistol. Da reagerer han med å trekke opp våpenet og skyte mot lerretet. Skuespilleren faller for å markere at han er truffet.

– Da er man ikke alltid i stand til å gjøre det man ønsker. De aller fleste får veldig mye adrenalin. Vi ser også at veldig mange vet hva de skal gjøre, men de får ikke kroppen til å reagere, sier Jakobsen.

Militære oppdrag

Cirka 600 menn og kvinner har deltatt på Heimevernets øvelse på Sørlandet denne uken. Øvelsene har blitt holdt på tre forskjellige steder.

– Vi har to avdelinger som øver i området på Evjemoen og ned mot Kristiansand. Så har vi en avdeling som øver i området Åmli-Mykland, og den siste avdelingen øver i Søgne, forklarer Jakobsen.

Heimevernet

Skyting fra kort hold.

Foto: Linn Krågeland / NRK

Lagene øver i hovedsak på de oppdrag de skal løse i en krise eller krig. Det er stort sett militære oppdrag hvor hovedfokuset i år ligger på å sikre viktig infrastrukturobjekt.

– Hvorfor er det viktig med heimevernsøvelser?

– Hvis vi ikke øver så er vi ikke i stand til å løse oppdrag. Da blir vi mer som papirkrigere, avslutter Jakobsen.