Hopp til innhold

Slik tenner du midtsommerbålet

Sankthansaften er bålbrenning og grillpølser for mange. Det er meget stor skogbrannfare og brannvesenet ber folk være ekstra forsiktige.

Sankthansaften er idylll og hygge rundt et bål, og flere steder langs sørlandskysten er det rigget til store og små bål som skal tennes i løpet av kvelden.

Men situasjonen er spesiell i år med stor skogbrannfare etter en lang periode med tørt vær og lite nedbør.

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i skogmark, men sankthansaften er det likevel tradisjonell bålbrenning og grilling mange steder.

Bruk tørr ved

Brannsjef Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) sier det er flere ting man må tenke på når man skal fyre opp et sankthansbål.

– Vi må bruke tørr og god ved. Ikke bruk søppel, for det er ulovlig å brenne. Du får lett fyr når du bruker tørr og god ved. Bruk også noen opphuggde vedfliser. Da får du greit fyr, sier Røilid.

– Du vil ikke ha gamle malingsspann og gamle plastbåter på sankthansbålet?

– Nei, det skal ikke brennes. Vi må bruke tørr og fin ved.

Fukt med vann på forhånd

Leder for forebyggende avdeling i KBR, Hans Arne Madsen, sier det er viktig å fukte med vann på forhånd der bålet skal være.

– Vi bør fukte området rundt bålet på forhånd og ha et kar med vann i nærheten. Også må vi være oppmerksomme på vær og vind og geografiske forhold. Det er selvfølgelig for å unngå at brannen kommer ut av kontroll og sprer seg, sier han.

Brannsjef Jan Røilid finner så frem en lang gasslighter for å tenne bålet.

– Jeg har tatt med meg en litt stor lighter for å være sikker på at vi får tent bålet, men med litt tørre fliser så får man fint fyr med en vanlig lighter eller fyrstikker. Og vi bruker ikke noe tennvæske for å få fyr, men man kan kanskje bruke en tennbrikett om man ønsker det, sier Røilid.

Fyr bålet i toppen

Hans Arne Madsen sier det er viktig å unngå å sette fyr i bunnen av bålet. Da vil det fort kunne velte og skape farlige situasjoner.

Dette gjelder spesielt de store sankthansbålene.

– Vi må tenne på litt høyt oppe i bålet slik at bålet får beholde sitt fundament og ikke velter, sier han.

– Så hvor du setter fyr i bålet er viktig å tenke på?

– Ja. Det er jo populært å bruke paller og stable et stort sankthansbål i høyden. Da er det vesentlig at bålet tennes i toppen og får lov til å jobbe seg nedover. Tenner du opp i bunnen så tar flammene fundamentet i bålet og bålet kan rase. Det kan igjen forårsake et gnistregn og ukontrollerte gnister kan lande i tørt gress og kratt og kan ta fyr, sier Madsen.

Uforsvarlig å tenne bål

Selv om brannsjef Jan Røilid viser NRK hvordan man skal fyre opp et bål, så vil han fremheve at det egentlig er veldig uforsvarlig å tenne bål på denne tiden av året.

– Grunnen til at vi tør å tenne et bål her nå, er at vi har steinbeleggning rundt hele området. Også har vi fuktet med vann der det er vegetasjon. Men egentlig er det ganske uforsvarlig å tenne et bål på denne tiden av året, sier brannsjefen.

– Det blåser litt nå. Hva tenker du om det i forhold til bålbrenning?

– Vind er ugunstig i forhold til flere ting. Det ene er at et bål alltid vil lage et gnistregn. Spesielt hvis du bruker ved av furu eller gran. Da spruter det gnister. Står du for nærme kan det treffe klærne dine. Ligger bålet nær vegetasjon så kan vind bringe gnistene av gårde og ta fyr.

Brannsjefen vil også benytte anledningen til å advare mot bruk av griller og engangsgriller.

Slukk med vann

Leder for forebyggende avdeling i KBR, Hans Arne Madsen, sier det er viktig å ha bålet i nærheten av vann.

Ikke minst er det viktig med mye vann når man skal slukke bålet.

– Ta det med ro og la bålet brenne ned til det bare er noen få glør igjen som ligger og lyser. Bruk så rikelig med vann når du skal slukke. Her hos oss har vi lagt bålet på en gipsplate. Normalt legger folk bålet på sand og det er gunstig. Men vi ser også at noen legger bålet på gress og jord. Da kan det bli varmt langt nedover i jorda, og da er det viktig å bruke mye vann når man skal slukke, sier Madsen.

Og når man skal slukke et bål, så skal man begynne i ytterkantene og slukke seg innover i bålet, sier brannsjef Jan Røilid til slutt.