Dette kan bli sørlandets nye storfengsel

Froland får skryt for fengselsprosjektet sitt av saksordfører i justiskomiteen. Men om sørlandets nye storfengsel havner her, er usikkert.

Blakstdaheia fengsel i Froland

Slik vil Blakstadheia Fengsel se ut, dersom Sørlandets nye storfengsel legges til Forland.

Foto: Axis.as/Kuvaas

I dag besøkte saksordfører i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen (Frp), Froland.

Fengsel på Sørlandet

I dag besøkte saksordfører i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen (Frp), Froland. 5. mai avgjøres det om nytt fengsel havner i kommunen.

Foto: Odd Rømteland/NRK Sørlandet / NRK

Her ble han presentert for planene for Blakstadheia Fengsel.

– Froland har i dag presentert et veldig godt prosjekt, og det er en styrke at kommunene i området står samlet om dette prosjektet.

Avgjørelse i mai

Selv om Ellingsen likte fengselsplanene i Froland, vil han se nærmere på de andre alternativene før avgjørelsen tas.

– Agder kommer til å få et nytt fengsel, og beslutningen om hvor det skal ligge kommer Stortinget til å ta 5. mai.

Fengselet på Sørlandet skal ha en kapasitet på 250 innsatte, og skal finansieres gjennom et såkalt OPS (Offentlig Privat Samarbeid).

Stolt av fengselsplanene

I dag la ordførere og varaordførere i østre del av Aust-Agder fram planene for Blakstadheia Fengsel og dets infrastruktur, på Frolandia Idrettsanlegg i Froland.

– Vi har et veldig godt alternativ å presentere. Blakstadheia Fengsel i Froland er godt lokalisert i forhold til politi, helsevesen og tingrett, sier varaordfører i Arendal, Anders Kylland (Frp).

– Vil bety vanvittig mye for Froland

Sigmund Pedersen

Har stor tro på at nytt storfengsel på Sørlandet havner i Froland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det vil bety vanvittig mye å få fengsel hit. Dette vil generere mange arbeidsplasser i Froland, sier ordfører i kommunen, Sigmund Pedersen (Sp).

Han er enda mer positiv til at Froland får sørlandets nye storfengsel etter møtet med saksordføreren i justiskomiteen i dag.