Hopp til innhold

Slik skal MC-klubbane nedkjempast

Ei rekkje norske kommunar har lært korleis danskane bekjempar kriminelle MC-klubbar. Over 100 delegatar frå kommune-Norge, Stortinget og norsk politi deltok på konferansen i København onsdag.

Kripos-sjef i Danmark, Kim Kliver

STOR JOBB: Kripos-sjef i Danmark, Kim Kliver, fortalde om arbeidet danskane har lagt ned mot kriminelle MC-klubbar.

Foto: Eirik Damsgaard/NRK - Montasje: Sander Heggheim/NRK

– Vi skal ikkje gå i dialog med desse klubbane. Den einaste dialogen vi har med dei skjer i rettssalen, seier politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo til NRK.no.

– Det har vore eit tema heime hos oss. Skal vi gå i dialog med dei kriminelle MC-klubbane eller ikkje. Nei, ingen dialog lærte vi i av dansk politi, seier Hortemo.

10 MC-drap

Danskane veit kva dei snakkar om. Ved nyttår feira Hells Angels 30 år eksistens i Danmark. Bande-oppgjer dei siste tre åra har ført til 160 skyteepisodar, og nesten like mange skadde. 10 personar har blitt drept.

Dansk Kripos-sjef, Kim Kliver, reknar med at 1600 personar i Danmark er medlem i kriminelle nettverk - inkludert Hells Angels og Bandidos. I Norge har fleire lokale MC-klubbar tona flagg for Hells Angels. Det har ført til bekymring i fleire norske kommunar.

– Legg tidleg press på klubbane. Det må settjast inn trøkk på etterforsking i samband med til dømes narkokriminalitet og tjuveri, seier Kliver.

MC-konferanse

STOR INTERESSE: Totalt 110 delegatar var samla i København.

Foto: Eirik Damsgaard/NRK

Fryktar utvikling

Totalt sit 323 danske bandemedlemmer i fengsel i dag.

– Vi har same frykt for utviklinga dei har hatt i Danmark og scenarioa dei teiknar. Klubbane i seg sjølv ynskjer vi å bruke ressursar på å bekjempe. Vi ynskjer ikkje at dei skal etablere seg, seier Ole Hortemo.

– I den grad eksisterer vil vi fotfølgje dei i forhold til all kriminalitet dei utfører, seier Hortemo.

Mandal kommune erklærte nyleg kamp mot kriminelle MC-miljø. Ordførar Alf G. Møll meiner konferansen i Danmark var nyttig.

Mette Gundersen og Ole Hortemo

I KØBENHAVN: Mette Gundersen og Ole Hortemo.

Foto: Eirik Damsgaard/NRK

Vil ha apparat

– Vi må vere våkne og jobbe mot at dei får fotfeste, slik at vi får bukt med dette. For dette er ikkje bra, seier Møll til NRK.no.

– Vi har lært at vi skal vere forsiktige med dialog. Vi kan snakka med dei, men dialog på formelt grunnalg må vi vere forsiktige med, seier han.

Konferansen i København kom i stand etter eit initiativ frå Kristiansand kommune. Varaordførar i sørlandsbyen, Mette Gundersen, ser fleire kommunale oppgåver.

– Dette handlar om unge gutar som på ulikt vis vert rekruttert inn i desse kriminelle organisasjonane. Vår oppgåve må vere å ha eit apparat, som kan trå til så tidleg som mogleg, seier Gundersen.