NRK Meny
Normal

Slik så krigsheltenes gravsted ut på 17. mai

Kristiansand kommune har lovet å vedlikeholde og stelle graven til to tyske soldater som ga sine liv for et fritt Norge. På 17. mai lå graven ustelt, uten blomster.

Tyske soldatgraver i Kristiansand

Gravstedet til to krigshelter på Kristiansand kirkegård så slik ut på 17. mai.

Foto: Terje Myklevoll / Tipser

Det er Dagbladet som skriver at graven til Peter Ewinger og Karl Neipel på Kristiansand kirkegård så ganske stusslig ut, uten beplantning, på 17. mai.

Hvem som har ansvaret for graven viste seg å være noe uklart, men Parkvesenets driftssjef og kirkesjefen i Kristiansand har nå blitt enige.

Ble avslørt – og dømt til døden

Under 2. verdenskrig informerte Ewinger og Neipel motstandsbevegelsen om skipstrafikk og tyske troppebevegelser. De to ble avslørt, og begge ble idømt syv ganger dødsstraff av nazistene.

Etter krigen tok nå avdøde Sven Nordahl-Hansen opp soldatenes skjebne og fikk vedtatt at Kristiansand kommune for evig tid skille sørge for fredning og vedlikehold av gravstedet.

Nordahl-Hansen samarbeidet tett med de to tyske soldatene under krigen, og i 2002 skrev han følgende i et brev: «Har like etter krigen ordnet med at kommunen fattet vedtak om evig fredning og stell av gravene deres».

Nå avdøde Nordahl-Hansen ble selv arrestert i 1944, under opprullingen av den hemmelige gruppa.

Har avklart ansvaret for graven

I et brev fra 2002 opplyser han at kommunen hadde vedtatt «evig fredning og stell» av de to tyske heltene.

Ragnar Evensen, teknisk direktør i Kristiansand kommune, sier til Dagbladet at det kan stemme at kommunen har gitt et slikt løfte, og sender spørsmålet videre til Parkvesenet i kommunen.

Kurt Tange Jensen, driftssjef i parkvesenet i Kristiansand sier først til NRK at det er kirkesjefen i Kristiansand som har ansvaret for stell og vedlikehold av dette gravstedet.

Men kirkesjef Hans Erik Ruud avviser at det er deres ansvar.

– Vi har gått gjennom noen dokumentet og kan ikke forstå annet enn at det er Parkvesenets ansvar å ta vare på denne graven. Vi har ansvar for en god del minnesmerker på kirkegården, men ikke for graver, sier Ruud.

Han legger til at denne graven nok ikke har blitt stelt på en tilfredsstillende måte de siste årene. Han sender ansvaret for gravstedet tilbake til Parkvesenet i kommunen.

Driftssjef Kurt Tange Jensen sier Parkvesenet etter denne oppklaringsrunden vil ta ansvar for stell av graven på lik linje med andre graver som det offentlige har ansvaret.

– Vi har fått avklart dette i løpet av dagen, og det hersker litt forvirring om hvem som har stellt graven de siste årene. Men nå tar vi i alle fall ansvaret. Vi planter ut blomster i månedsskiftet mai-juni, sier Jensen.