Hopp til innhold

Slik kan Gartnerløkka se ut i framtida

I framtiden vil Statens vegvesen ha E39 i tunnel under Gartnerløkka.

Garnerløkka

Slik ser Statens vegvesen for seg at området ved Gartnerløkka blir i framtiden.

Foto: Rambøl/Statens Vegvesen

Stedet hvor E18 møter E39, nemlig Gartnerløkka har i årevis skapt kø og hodebry for bilister. I flere år har det bli utredet planer for hvordan trafikken skal flyte i framtiden.

Til slutt satt Statens vegvesen igjen med tre ulike alternativer.

Et av alternativene ble raskt skrinlagt da det innebar at jernbanen ikke fikk adkomst til havneområdet.

3,5 milliarder kroner

Vegvesenet har nå konkludert og går for et alternativ som innebærer en investering på 3,5 milliarder kroner.

– Det er ikke det billigste alternativet, men vesentlig dyrere enn alternativet hvor man foreslå å legge motorveien i bro over Gartnerløkka og jernbanen. Men det er et vesentlig bedre altvernativ i forhold til bymiljøethar tenkt å legge motorveien vi mener det er det beste for by- og kulturmiljøet i Kristiansand, sier Asbjørn Heierås, prosjektleder i Statens Vegvesen.

Denne løsningen innebærer at E18/E39 blir lagt i tunnel under Gartnerløkka på nordsiden av Kvadraturen. Deretter kommer tunnelløpet opp ved ferjeterminalen og veien går videre i bro over jernbanen.

– Her har veivesenet lagt vekt på å ivareta bymiljøet, kulturminnene og det landskapsarkitektoniske. Jeg synes dette er veldig flott, sier Grete Kvelland Skaara, leder av byutviklingsstyret.

(Artikkelen fortsetter under bildegalleriet)

Unngår tungtrafikk tett på byen

Det er ikke det billigste alternativet man går for, men ifølge veivesenet ivaretar det byens kulturminner i større grad. Valg av tunnel fører også til at bybildet blir mindre preget av tungtrafikken.

– Når denne veiener står feridig så fjerner vi i stor grad alle køproblemer som er i Kristiansand på vei inn fra vest. I tillegg vil syklister få en vesentlig bedre løsning enn de har i dag. Man får en bred gang- og sykkelvei på seks meter, fire meter til syklistene og to meter til de gående, sier Heierås.

Ferdig i 2020?

– Når kan det stå ferdig?

– Fremdriften av anlegget avhenger av midler vi får. Vi må få penger før vi kan sette i gang. Vi kan være klare til bygging i 2017, og håper på anleggsstart i 2018. Da kan det stå klart i 2020, sier Heierås, som kaller prosjektet «den største trafikale nøtta »mellom Bærum og Stavanger.

Alternativet som var med i toppstriden ville gitt en ny trafikkbro over Gartnerløkka med firefelts motorvei.

I framtiden vil Statens vegvesen ha E39 i tunnel under Gartnerløkka.

Dette var traséalternativene:

Alternativ A

  • Europaveien foreslås å bli lagt i bro over lokalveiene ved Gartnerløkka. E39 skulle også gå i bro over jernbanelinjen.

Alternativ B

  • Europaveien foreslås lagt i tunnel under Gartnerløkka, samtidig som rundkjøringen ved Gartnerløkka heves i terrenget. Tunnelløpet kommer opp igjen vest for Gartnerløkka og går videre i bro over jernbanen.

Alternativ C

  • Hele veistrekningen fra Baneheitunnelen til Statoil på Vesterveien legges i tunnel under Gartnerløkka. Alternativet innebærer at det ikke blir forbindelse mellom jernbanen og havneområdet.

Saken oppdateres.