Slik gikk det: Gjerstad

I Gjerstad tok det noen dager før Senterpartiet bestemte seg for å sondere mot borgerlig side.

Odvar Voie Eikeland

Odvar Voie Eikeland måtte gi seg som ordfører i Gjerstad.

Foto: www.gjerstad.kommune.no

Partiet prøvde seg også mot Arbeiderpartiet, men fikk større uttelling hos de borgerlige.

Ved å fortsette samarbeidet blir det også oppfølging av de lange politiske linjer som er lagt i kommuneplan og annet overordnet planverk, som Senterpartiet har vært en av hovedarkitektene bak.

Høyre vant to plasser i kommunestyret og er det største på borgerlig side. Senterpartiet mistet en plass og må gi fra seg ordførerkjedet.

Dermed blir Rune Hagestrand fra Høyre ordfører og Kjell Trygve Grunnsvoll fra Senterpartiet varaordfører.

Valgresultat for Gjerstad