Slik gikk det i din kommune

Lokalvalget 2007 ga agderfylkene landets første RV-ordfører og landsdelens første FrP-ordfører.

Valgurne
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

En annen liten revolusjon var at Farsund fikk sin første AP-ordfører gjennom tidene, mens Ap inngikk samarbeid ned Frp i Vegårshei.

I det hele tatt var det mange forflytninger og maktskifter i Agder-kommunene. Her får du vite hvordan det gikk i din kommune og de 29 andre i landsdelen.

 

Aust-Agder

Arendal   Birkenes   Bygland   Bykle   Evje og Hornnes   Froland   Gjerstad   Grimstad   Iveland   Lillesand   Risør   Tvedestrand   Valle   Vegårshei   Åmli

 

Vest-Agder

Audnedal   Farsund   Flekkefjord   Hægebostad   Kristiansand   Kvinesdal   Lindesnes   Lyngdal   Mandal   Marnardal   Sirdal   Songdalen   Søgne   Vennesla   Åseral