NRK Meny
Normal

Slik gikk det da nyfødtposten forsvant

Da nyfødtposten ved sykehuset i Arendal ble lagt ned, var det mange som fryktet for sikkerheten til mor og barn. Seks måneder senere er situasjonen mer udramatisk.

Fødeavdelingen Sørlandet sykehus Arendal

Føde- og barselavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

At nyfødtposten ved sykehuset i Arendal skulle legges ned, skapte stor uro da nyheten ble kjent i april i fjor.

Tove Andreassen

Enhetsleder Tove Andreassen ved fødeavdelingen i Arendal.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Flere fryktet for tilbudet til syke nyfødte barn i Aust-Agder og mente det var kritikkverdig at disse barna måtte overføres til nyfødtposten ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Helsepersonell fryktet også at fødetilbudet i Arendal på sikt ville bli nedskalert, og at en nedleggelse av nyfødtposten ville være starten på færre fødsler ved sykehuset.

– Har gått bra

Statistikken viser nå at nedgangen i antall fødende i Arendal var på beskjedne elleve personer i fjor og stemningen ved fødeavdelingen er nå langt mer optimistisk.

– Det har gått bra. Vi har kompetansen og sikkerheten til de fødende på plass. Men vi mener jo at de som får et sykt barn, får en ekstra belastning ved at de må flytte over til Kristiansand, sier enhetsleder Tove Andreassen ved fødeavdelingen i Arendal.

Cecilie Herdal med familie

Cecilie Herdal og Aleksander Albrecht er blitt nybakte foreldre til en liten gutt og er godt fornøyd med fødetilbudet i Arendal.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Kristiansandere føder i Arendal

I fjor ble drøyt seksti nyfødte og gravide med behov for ekstra oppfølging, flyttet fra Arendal til sykehuset i Kristiansand.

Til gjengjeld var det flere kvinner fra Kristiansand med en planlagt normal fødsel som måtte reise til Arendal for å føde, fordi man ikke hadde nok jordmorkapasitet i Kristiansand.

Cecilie Herdal og Aleksander Albrecht er blitt nybakte foreldre til en liten gutt, som skulle vært født i Kristiansand, men som ble født i Arendal.

– Vi ringte til sykehuset i Kristiansand. Da fikk vi beskjed om at de hadde for få jordmødre på jobb og at vi måtte kjøre til Arendal, sier Herdal.

– Vi hadde for så vidt ikke noe særlig valg. Det var enten å føde hjemme eller komme oss til Arendal. Og da var det bare å gi flat pedal, sier Albrecht.

Åpen dør i Arendal

De nybakte foreldrene er godt fornøyd med fødetilbudet i Arendal, og anbefaler andre å føde ved sykehuset i byen.

– Jeg har allerede anbefalt venninner av meg som skal føde om å reise hit for å føde, sier Cecilie Herdal.

Og i Arendal er det åpen dør for de såkalt lavrisikofødende fra Vest-Agder.

Om lag femten fødende kvinner har så langt kommet vestfra og østover for å føde i Arendal, og enhetsleder Tove Andreassen hadde gjerne sett at enda flere fra vest tok turen.

– I begynnelsen så vi lite til at det kom fødende fra vest, men i løpet av de siste par månedene så har det kommet flere og flere, sier hun.