Slik er flomsituasjonen nå

Et 50-talls veier på Sørlandet er fremdeles stengt på grunn av flom og jordras. Her kan du se en oppsummering av forholdene akkurat nå.

I Agderfylkene er et 50-talls veier fremdeles steng på grunn av flom og jordras. Flere boliger er evakuert. I Tovdalsvassdraget er det aldri registrer så mye vann siden målingene startet på 1890-tallet.