Slik blir Silokaia

Om noen år kan det se slik ut på Silokaia. Se bildene her!

Silokaia
Foto: Illustrasjon:A-lab/Jan Egil Løvdahl fra Sivilarkitekt Løvdahl AS

Kristiansand Havn KF har nå levert sitt forslag til reguleringsplan for Silokaia i Kristiansand.

Saksbehandler Elin Buli Aabel håper planen kan legges ut til ettersyn på nyåret.

I forslaget kommer det fram at det maksimalt blir bygget 640 boliger innenfor det 73 mål store området.

Det gir tak over hodet til mellom 1 500 og 2 000 mennesker.

Kanalbyen

De fleste av de til sammen 26 bygningene blir mellom fire og sju etasjer høye. I tillegg foreslås det at det kan bygges fire bygg på inntil 14 etasjer.

Ingen av byggene skal ha boliger i første etasje, men bedrifter. 

Utbyggingen av området er planlagt å starte i 2010, og vil skje i tre byggetrinn. Hvert byggetrinn tar to-tre år. Det betyr at alt kan stå ferdig en eller annet gang mellom 2016 og 2019.

Silokaia

Flere forslag til hvordan området kan se ut er vurdert. Kristiansand Havn KF fremmer forslag om å gå videre med det som er kalt Kanalbyen. Slik kan kanal 3 mot øst bli seende ut.

Foto: Illustrasjon: A-lab/Jan Erik Løvdahl fra Sivilarkitekt Løvdahl AS
Silokaia

Her er planene for kanal 1 mot vest på Silokaia i Kristiansand.

Foto: Illustrasjon: A-lab/ Jan Egil Løvdahl, Sivilarkitekt Løvdahl AS
Silokaia i Kristiansand

Utsikt fra offisersmessen.

Foto: Illustrasjon: A-lab/ Jan Egil Løvdahl, Sivilarkitekt Løvdahl AS
Silokaia

Planforslaget legger også til rette for cruisetrafikk fra Silokaia via en ny kaifront 25 meter utenfor dagens.

Foto: Illustrasjon: A-lab/ Jan Egil Løvdahl, Sivilarkitekt Løvdahl AS