Se de første skissene: Slik blir nasjonalparksenteret

De første skissene til et besøkssenter for Raet nasjonalpark er presentert i dag.

Skisse nasjonalpark
Foto: Tegning fra Hove drift og utviklingsselskap

Styreleder og daglig leder på Hove

Daglig leder Terje Stalleland (t.h) og Terje Eikin presenterte i dag planene for Raet nasjonalpark.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det var daglig leder i Hove drift- og utviklingsselskap på Tromøy som i dag presentert skissene.

En del av Arendal bystyre er på besøk på Tromøy og blir oppdatert om planene for området, som ligger sentralt i forhold til den planlagte nasjonalparken.

Terje Stelleland

Daglig leder Terje Stalleland i Hove drift- og utviklingsselskap la fram planene for politikerne i Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er daglig leder Terje Stalleland som presenterer planen. Han peker på at Hove kan være et godt sted for et slikt besøkssenter fordi det har store parkeringsarealer, allerede har stort besøk og er plassert sentralt i verneområdet.

– Dette vil bety mye for turismen og vil bli en ny turistattraksjon. Ved de andre nasjonalparkene har de betydelig besøk, sier Stalleland.

Det lokale arbeidet med å få til nasjonalparken pågår for fullt. Det er ventet er vedtaket i Stortinget i 2012.

Det er ventet at også andre områder vil bli lansert. Hasseltangen i Grimstad kan bli en konkurrent. Lyngør i Tvedestrand kan også komne på banen og Jomfruland i Kragerø.

Nasjonalpark på Hove
Foto: Tegning fra Hove drift og utviklingsselskap
Bystyrepolitikerne i Arendal

Bystyrepolitikere i Arendal får presentert planene for besøkssenteret på Tromøy i forbindelse med Raet nasjonalpark.

Foto: Svein Sundsdal / NRK