Slik blir Kristiansands nye bussanlegg

Et nytt bussanlegg som bygges på Dalane i Kristiansand vil få flere til å ta buss, og dessuten gi årlige besparelser på 12 millioner kroner, mener fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder.

Skisse av bussanlegget på Dalane

Totalentreprisekontrakten er på cirka 134 millioner kroner eks mva., og prosjektet har en byggetid fra februar 2017 til mai 2018.

Bygget skal huse funksjoner som kontor- og sjåførfasiliteter, bussrengjøring med vaskemaskiner, et bussverksted og servicehall.

Anlegget er dimensjonert for totalt 150 busser med en mulig utvidelse til 190.

Første gravetak

Fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman tar første tak med gravemaskinen, og markerer byggestarten for det nye anlegget.

Foto: Sander Heggheim / NRK

– Effektivt og grønt

Anlegget blir viktig i klima-sammenheng, for å gi befolkningen et bedre kollektivtilbud og er en mer effektiv bruk av penger, forklarer fylkesordfører Terje Damman (H), som i dag tok første gravemaskintak på den gamle jernstøperi-tomta på Dalane, like nord for Kristiansand sentrum.

 I dag fikk fylkesordføreren i Vest-Agder være gravemaskinsjåfører

I dag fikk fylkesordføreren i Vest-Agder være gravemaskinsjåfør, og tok første gravetak på tomta.

– Den største samfunnsmessige betydningen av anlegget er et bedre og mer effektivt kollektivtilbud for befolkningen. Det vil spares rundt 12 millioner kroner i året med å flytte bussanlegget fra Mjåvann til Dalane. Årsaken er at anlegget ligger nærmere de ordinære bussrutene. Det gir mindre tomkjøring og et lavere dieselforbruk for bussene. Det vil få flere personer over fra personbil til buss, sier Damman.

– Det å få flere til å ta buss er den viktigste grunnen til at anlegget nå bygges, legger han til.

Like vilkår for alle operatører

Vest-Agder fylke skal stå som eier av anlegget.

– Ved at anlegget er offentlig eid senker vi risikoen for busselskapene som skal komme med anbud neste år, og vi gjør det lettere for fremtidige bussoperatører å drive det daglige arbeidet, sier Damman.

Han legger til at det også vil legges til rette for elektriske busser i fremtiden.

Ifølge fylkeskommunen ligger følgende mål til grunn for det nye bussanlegget:

  • Sikre like konkurransevilkår for alle bussoperatører som ønsker å konkurrere om offentlig busskjøring i Kristiansand-regionen.
  • Bidra til å effektivisere kollektivdriften og dermed frigjøre ressurser til mer kollektivtrafikk.
  • Redusere kostnadene til bussoperatørene ved å redusere tomkjøringskostnader samt etableringskostnader for operatør.
  • Bidra til mindre utslipp av klimagasser fra kollektivtrafikken ved å redusere tomkjøring.
  • Være et godt anlegg å arbeide i for de ansatte.
  • Bidra til mindre trengsel – bruk av offentlig vegkapasitet – ved å redusere tomkjøring.
  • Være fleksibelt og egnet til å møte fremtidens behov.

Bussanlegget skal stå ferdig før den nye kontraktsperioden for busskjøring i Kristiansand starter 1. juli 2018.

Anlegget skal ha plass til opptil 200 busser

Bygget skal reises på tomta etter jernstøperiet, og vil huse funksjoner som kontor- og sjåførfasiliteter, bussrengjøring med vaskemaskiner og bussverksted.

Terje Damman på byggeplass for nytt bussanlegg

Fylkesordfører Terje Damman.

Foto: Sander Heggheim / NRK