Slik blir de nye TV-sendingene

Fra nyttår får du tre distriktssendinger fra NRK Sørlandet. De nye sendetidene er klokka 18.55, 20.55 og 22.55.

NRK Sørlandet går fra to til tre sendinger fra 2. januar 2018. Programleder Siv Kristin Sællmann ser frem kortere, men bedre TV-sendinger.

NRK Sørlandets programleder Siv Kristin Sællmann i studio i Kristiansand.

– Sendingene blir strammere, kjappere og mer informative, sier NRKs programleder Siv Kristin Sællmann som har ledet distriktssendingene i årevis.

Hun skal lede flere av de nye sendingene. Sællmann tror det kan bli litt færre opplevelser, men håper kortere og flere sendinger vil gi plass til flere sterke nyhetssaker.

Fra to til tre sendinger

Fra 2. januar legger NRK1 om sendeskjemaet på TV fra mandag til torsdag. Dermed blir distriktssendingene endret.

Til nå har det vært to sendinger. Den ene 18.45 og den andre 20.55.

Nå blir det tre sendinger. 18.55, 20.55 og en helt ny kveldssending 22.55.

Morten Rød

NRK Sørlandets distriktsredaktør Morten Rød ser frem til et nytt år med nye sendinger.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Håper å treffe publikum bedre

NRK Sørlandets distriktsredaktør Morten Rød sier endringene blir gjort i håp om å treffe publikum enda bedre enn i dag.

– Det blir flere oppdaterte sendinger. Den første blir kortere enn den vi har i dag. Den andre blir like lang som den vi har i dag. Mot slutten av kvelden får vi en helt ny sending, med muligheten til å oppdatere landsdelen med ferskt innhold rett før Kveldsnytt.

Han sier sendingene vil fremstå mer dynamiske og at det vil være med nye innholdselementer i hver sending.

– Selv om vi legger om til flere og kjappere sendinger på TV, er det fullt mulig å være viktige og relevante, sier Rød.

NRK Sørlandets kontor i Kristiansand

TV-sendingene fra NRK Sørlandet blir sendt fra kontoret på Tangen i Kristiansand.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK