Hopp til innhold

Barnevernsledelsen frikjent etter granskning

Barnevernsledelsen i Kristiansand frikjennes for anklagene som førte til en varslingssak. Etter et anonymt brev fra ansatte, ble det igangsatt gransking av arbeidsforholdene. Nå slettes varslingssaken.

Eva Åsland

Organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, Eva Åsland, har ledet varslingsgruppa.

Foto: Odd Rømteland / NRK

26. mai kom det et fem sider langt anonym brev fra en gruppe påstått ansatte i barnevernet i Kristiansand. I brevet kom det kraftig kritikk mot ledelsen i barnevernet. Brevet ble sendt til en rekke adressater både i og utenfor kommunen.

Brevet beskrev samarbeidsproblemer mellom ansatte og ledelse, og det ble hevdet at barnevernet har forsømt seg i enkeltsaker.

Brevet ble sett på som en varslingssak. Konsulentselskapet Agenda Kaupang ble hyret inn for å undersøke om påstandene i det anonyme brevet var representative for de ansatte.

Siden har 90 ansatte i barnevernet blitt intervjuet i 45 minutter hver om arbeidsforholdene.

I dag hadde varslingsgruppa møte hvor rapporten ble gjennomgått og klokka 13.00 informerte leder av varslingsgruppa, organisasjonsdirektør Eva Åsland, de ansatte i barnevernet om rapporten i et lukket møte.

– Vi er veldig glad for konklusjonen i rapporten som sier at ingen av påstandene kan tilsies å være representative for arbeidsforholdene i barnevernstjenesten, sier Åsland.

Slettes som varslingssak

Varslingsgruppa i Kristiansand kommune vedtok i dag å slette denne saken som en varslingssak. Nå skal funnene i rapporten følges opp internt.

– Når man intervjuer 90 stykker i en stor enhet er det alltid noe å ta tak i som gjelder høyt arbeidspress og struktur, og dette følges opp i oppvekstsektoren.

– Så dere har full tillit til barnevernsledelsen?

– Ja, vi som varslingsgruppe ser ikke noen grunn til å ha noe annet enn full tillit, sier Åsland.

I rapportens konklusjon står det: «Det finnes noen få enkeltpåstander i kunngjøringen (det anonyme brevet red.anm.) som inntil 20 % av de ansatte kan si seg enige i, eller hvor de kan gjenkjenne det beskrevne forholdet, men det finnes nesten ingen som støtter konklusjonene i kunngjøringen. Således virker det som om den eller de som står bak kunngjøringen kun snakker på vegne av seg selv.»

Må følges opp

Svein Ove Ueland

Virksomhetsleder i barne- og familietjenesten i Kristiansand, Svein Ove Ueland.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Arild Rekve

Oppvekstsjef Arild Rekve i Kristiansand kommune.

Foto: Odd Rømteland / NRK

I rapporten konkluderer Agenda Kaupang også med at det finnes utfordringer i barneverntjenesten knyttet til arbeidsbelastning, arbeidsmiljø og ledelse som er av en slik karakter at det absolutt bør tas tak i.

Virksomhetsleder i barne- og familietjenesten i Kristiansand, Svein Ove Ueland, har invitert verneombud og tillitsvalgte til et møte i begynnelsen av september der innholdet av rapporten skal gjennomgås og man skal diskutere eventuelle tiltak.

– Vi må ta fatt i de hovedutfordringene som rapporten beskriver, som går på arbeidsmiljø, arbeidspress og ledelsesutfordringer, sier Ueland.

Vanskelig for de ansatte

Ifølge Ueland har mange ansatte følt seg uthengt og mistenkeliggjort siden det anonyme brevet ble kjent. De er også bekymret for de konsekvensene brevet vil kunne få for barnevernets omdømme.

– Men de ansatte har gjort en fantastisk jobb og har løst oppgavene også mens granskingen har pågått.

Full tillit

Oppvekstsjef Arild Rekve sier han er glad for at det er gjennomført en så grundig undersøkelse etter de alvorlige påstandene i det anonyme brevet.

– Dette har uroet de ansatte, men dette har vært nødvendig. Jeg har full tillit til at det som har kommet fram i rapporten, som går på arbeidspress og arbeidsmiljø, blir fulgt opp av barne- og familietjenesten, sier Rekve.

– Du er ikke redd for at folk ikke har turt å snakke, når intervjuene ikke er gjort anonymt?

– Nei, dette er profesjonelle folk og jeg har tillit til måten de har gjennomført granskingen på. Det har også kommet fram flere ting, så jeg tror ikke noe er holdt tilbake.