Slår ikke sammen nødsentralene

Det er ikke aktuelt å slå sammen de to nødsentralene i Agder og Telemark. Det sier brannsjef Svend Svendsen i Østre Agder brannvesen.

Svend Svendsen

Brannsjef Svend Svendsen i Østre Agder brannvesen vil ikke slå sammen 110-sentralene i Agder og Telemark. Ei sammenslåing vil bli dyrere enn i dag for Agder, derfor er det uaktuelt, ifølge Svendsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I lengre tid har de to sentralen forsøk å finne ei løsning på ei sammenslåing, etter anbefaling fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Direktoratet mener at en brannsentral bør ha minst 400 000 innbyggere. Det har ingen fylker i dag, og derfor har 110-sentralene i Agder og Telemark forsøkt å få til ei sammenslåing.

Men nå er prosjektet lagt på is. Årsaken er at de to 110-sentralene har ulike oppfatninger om hvordan de skal arbeide.

Sammenslåing blir dyrere

– Agder og Telemark er enige om at vi er så forskjellige at vi ikke kan slå oss sammen uten videre. Vi har gjort et forsøk, men vi leverer forskjellige tjenester, så vi har valgt å ikke gå videre nå, sier Svendsen.

Mens sentralen i Agder konsentrerer seg om brann- og redningstjenester, har Telemark også tatt inn ei rekke andre alarmtelefoner i sin 110-sentral.

Det vil fordyre tjenesten for kommunene, dersom Agder skulle gjennomføre det samme, ifølge Svendsen.

– Jeg kan ikke foreslå for mine kolleger, brannvesen og kommuner rundt omkring, at nå skal vi slå oss sammen med Telemark, og så må dere betale 25 kroner mer per hode enn dere gjør i dag. Hele målsettinga med denne prosessen er å få det billigere, ikke dyrere, sier Svendsen.