NRK Meny
Normal

Slapp "kannibalen" fri på nettet

Kriminalomsorgen sjekker rutinene etter at dømt seksualforbryter på nytt er varetektsfengslet og siktet for skremmende oppførsel.

Bodde nær skole og barnehage

Video nsps_upload_2009_9_30_19_3_15_2893.jpg

Det var kriminalomsorgen som ga en 30 år gammel overgrepsdømt mann tilgang til internett under soning i Kristiansand.

30-åringen ble prøveløslatt på rekke betingelser. Blant annet at han ikke skulle kontakte jenter under 16 år - og kriminalomsorgen skulle begrense tilgangen hans til data og internett. Men noe har tydeligvis sviktet, for mannen hadde tilsynelatende fri tilgang til begge deler.

Mannen, som har fått tilnavnet Kannibalen, er tidligere dømt for overgrep mot mindreårige. For dette har han fått forvaringsdom.

- Opplegget har fungert

Lars Dahlen

Opplegget avslørte at 30-åringen ikke var moden for løslatelse, mener Lars Dahlen

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kristiansand kommune hadde ansvaret for opplegget rundt mannen. Det skjedde på oppdrag av kriminalomsorgen, sier helse- og sosialsjef Lars Dahlen. Han mener opplegget har vist seg å fungere.

– Det har vært en del av det opplegget som kriminalomsorgen anbefalte - blant annet å åpne opp for lettere tilgang til internett. Da det ble gitt en lemping på internett-tilgang, så viste det seg fort at det ble misbrukt. Så da synes jeg vi kan si at det har fungert bra - for hensikten var å se om personen kunne slippes fri. I dette tilfelle viste det seg at dette ikke er tidspunktet for det, sier Dahlen.

Retningslinjene i denne saken er fastsatt av Asker og Bærum tingrett som behandlet begjæringen om løslatelse fra forvaring. Der står det blant annet at 30-åringen skal ha begrenset tilgang til mobiltelefon, datamaskin og internett. Han skal ha opphold i døgnbemannet kommunal bolig og i dette tilfellet ble det organisert slik at det til enhver tid bodde en person i 30-åringens naboleilighet.

Et steinkast unna skole og barnehage

Den siktede 30-åringen ble plassert i den kommunale leilgheten i fjor sommer og da ble det hold et informasjonsmøte, sier en av naboene Fatime Rama. Hun synes det er skremmende det som nå har skjedd.

– Jeg tenkte det ikke var så trygt for barna. Da vi fikk informasjon om hvem som skulle bo i bygningen - var det ikke dette vi ble informert om. Vi har nå alarm kveld og natt fordi vi ikke føler oss trygge, sier Rama

Noen få hundre meter unna ligger Sollholmen barneskole og Grim ungdomsskole. Ingen av disse fikk informasjon, sier rektor ved Solholmen skole Hallvard Auestad.

-–Jeg ser at det på den ene siden hadde vært greit å ha blitt informert, og på den andre sida så har folk sin rettssikkerhet, sier Auestad.

LES: "KANNIBALEN" VILLE SPISE SMÅJENTER

Politiet ser alvorlig på saken

Idar Tronstad er friomsorgsleder i Kriminalomsorgen region sør-vest. Han vil ikke kommentere denne konkrete saken. Men poengterer at det gjøres omfattende vudering før personer løslates fra forvaring.

- I våre saker har vi løpende evaluering av hvordan det fungerer. I de saker hvor vi har svikt så er det normalt at vi gjennomgår saken i ettertid for å se om det er ting vi bør ta lærdom av - eller ting vi burde gjort på en annen måte, sier Tronstad.

Og i dette tilfellte gikk kriminalomsorgen til politiet og politiadvokat Carl Henning Leknesund som etter å ha undersøkt 30-åringens bopel og datamaskin altså har siktet 30-åringen.

– Vi har sett chatte-logger og e-poster som tyder på at han har utvist en fredskrenkende adferd mot en rekke personer. Vi har å gjøre med en person som er dømt for alvorlige lovovertredelser, og forgår seg på nytt mens han er i prøvetid for løslatelse for forvaringsdom. Det sier seg selv at vi tar dette alvorlig, sier Leknesund.