NRK Meny
Normal

Slakteri tapte sak

Slakteri på Sørlandet har tapt erstatningssaken mot Mattilsynet etter stengning i 2006.

Slakteri, dyreskrotter

Illustrasjonsbilde

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Mattilsynet stengte Froland slakteri i 2006, og slakteriet gikk til erstatningssak mot Mattilsynet.

Slakteriet krevde 750 000 kroner i erstatning fordi Mattilsynet i mars 2006 stengte slakteriet.

Froland slakteri har ikke fått medhold i saken de anla mot Mattilsynet og er i tillegg dømt til å betale omlag 100 000 kroner i saksomkostninger.

Trusler

Saken toppet seg da Mattilsynets inspektør krevde å ha med en sikkerhetsvakt på jobb fordi inspektøren mente seg truet av de slakteriansatte i Froland.

Snakket hardt til inspektøren

Verneombudet ved Mattilsynets kontor i Arendal mente truslene som ble framsatt mot inspektøren var så alvorlige at tilsynet ved slakteriet ble stanset.

Uten inspektør fra Mattilsynet kunne det ikke slaktes.

Uoverenstemmelsen kom da Mattilsynet påpekte at dyr ikke ble slaktet etter riktig metode. Dette skal ha provosert en av de slakteriansatte så mye at han snakket så hardt til inspektøren at denne følte seg utrygg på jobb.

Tapt omsetning

Noen dager senere var inspektøren tilbake, men denne gangen med en vekter fra et sikkerhetsbyrå.

Etter noen dager ble igjen tilsynet stoppet, og denne gang ble det ikke slaktet på tre uker ved Froland slakteri.

Froland slakteri gikk til sak og krevde erstatning for tapt omsetning i perioden slakteriet var stengt.

Slakteriet har tapt saken og er dømt til å betale 95 100 kroner i saksomkostninger.

Saken gikk i Oslo tingrett.