Slaget om Barbu avgjort

Politikerne i bystyret i Arendal har med 21 mot 18 stemmer vedtatt å gå inn for utbyggingsalternativ 7 i Barbu-saken. 9 ulike utbyggingsforslag ble diskutert og stemt over av politikerne torsdag kveld.

Slaget om Barbu

Hvordan Barbu skal bygges ut og utvikles har vært et stridstema i Arendal i flere år. I dag vedtok politikerne en moderat utbygging med en liten park.

Foto: Svein Sundsdal

Øystein Bjørløw og Bård Torstensen

Øystein Bjørløw i parkaksjonen legger en trøstende hånd over Bård Torstensen fra Kreative Krefter etter kveldens tap.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Torill Rolstad Larsen

Ordfører Torill Rolstad Larsen på vei inn for å lede debatten om Barbu-utbyggingen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Reidun Mork

Reidun Mork var den eneste som stilte opp med plakat før bystyremøtet i Arendal torsdag.

Foto: Øivind Eskedal / NRK
Fremmøtte i bystyret i Arendal

Bystyresalen er full av folk som vil følge 'Slaget om Barbu'.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Tormod Vågsnes (KrF) og Nils Johannes Nilsen (Ap)

Det var intense drøftinger om Barbu-saken i forkant av bystyremøtet. Her er varaordfører Tormod Vågsnes (KrF) i samtale med Nils Johannes Nilsen (Ap).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bare en person stilte med plakat for å demonstrere og gi uttrykk for sitt syn, før politikerne skulle avgjøre hva som skal skje med området i Barbu.

De andre aksjonistene i Barbu-saken mener at de allerede har gjort jobben og fått fram sitt syn.

De valgte å la plakatene ligge, men møtte likevel mannsterke opp i bystyresalen torsdag ettermiddag.

Der fikk de se at politikerne gikk inn for utbyggingsforslag nummer 7 etter en lang og intens debatt om de ulike utbyggingsalternativene.

– Verst tenkelig vedtak

Forkjemperne for park og grøntområde i Barbu tapte i Arendal bystyre.

– Dette var det verste som kunne skje. Jeg trodde på et helt annet utfall, sier Øystein Bjørløw i byparkaksjonen.

Han legger en trøstende hånd over skulderen til Bård Torsrtensen som også hadde håpet på park i Barbu.

– Dette viser at politikerne ikke er i takt med folket. Men snart er det valg, sier Torstensen til NRK.

Fornøyd varaordfører

Bystyret bestemte med 21 mot 18 stemmer at Barbu skal bygges ut etter alternativ 7. Det innebærer moderat utbygging og en liten park.

– Jeg er glad vi kom i mål med dette resultatet, sier varaordfører Tormod Vågsnes (KrF).

Debatten i bystyret varte i nesten 3 timer.

Skrinlagt flere ganger

To ganger tidligere har politikerne i bystyret i Arendal tatt en beslutning i Barbu-saken, som har blitt skrinlagt.

Hva som skal gjøres i Barbu og hvor omfattende utbyggingen skal være, har blitt debattert de siste ti årene og man har så langt ikke klart å komme til enighet.

Torsdag hadde politikerne 9 ulike alternativer å stemme over, som spenner fra en kraftig utbygging til kun en park i området.

Utbyggingsalternativene går fra 1-9, hvor alternativ 1 har minst utbygging og alternativ 9 har den største og mest omfattende utbyggingen i området.

Utbyggingsalternativ 7 ble vedtatt med 21 stemmer.

Intense drøftinger

I hele dag var det intense drøftinger og kontakt mellom politikerne på bakrommet.

Det knyttet seg stor spenning til utfallet, men alternativ 7 var det alternativet som raskt så ut til å fenge et flertall av politikerne.

Her legges det opp til en forholdsvis balansert utbygging av området med en del grøntområder.

Også alternativ 5 var med i innspurten, men forslaget falt med 16 stemmer.

Partiløse Rolstad Larsen ledet møtet

Ordfører Torill Rolstad Larsen ledet dagens bystyremøte, og dette var hennes første møte etter at hun er kom tilbake fra permisjon.

Hun stiller på møtet som uavhengig representant, etter at hun har meldt seg ut av Arbeiderpartiet.