Hopp til innhold

Frp er skuffet over forslaget om å øke eiendomsskatten

Varaordfører i Arendal, Anders Kylland (Frp), mener det er skuffende at rådmannen legger opp til å øke eiendomsskatten i forslaget til neste års budsjett.

Anders Kylland

Varaordfører Anders Kylland etter at han har fått budsjettforslaget fra rådmannen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Rådmannen i Arendal, Harald Danielsen, ber nå politikerne vedta å øke eiendomsskatten maksimalt.

Han mener det er nødvendig å øke eiendomsskatten neste år fra 5,4 til 7 promille av huseiernes hustakst, som er den høyeste tillatte satsen som en kommune kan kreve inn i eiendomsskatt.

Dette vil innbringe 20 millioner kroner ekstra i kommunekassa.

– Skuffende

– Det er jo skuffende at rådmannen legger opp til å øke eiendomsskatten. Det er nok det mest skuffende jeg har vært med på i en budsjettfremleggelse noen gang, at rådmannen legger seg på en linje over hva bystyret har vedtatt, sier Kylland.

– Men er det ikke hans plikt å vise en vei ut av uføret?

– Jo, rådmannen har jo full anledning til å gjøre det, men det handler jo om å ta noen politiske signaler. Nå har jo både Høyre, KrF og Frp vært enige om å opprettholde det nivået som er på eiendomsskatten, og heller jobbe for å senke den. Og nå går rådmannen i motsatt retning. Så det er skuffende, sier han.

– Er ikke Arendal i en situasjon nå hvor alt må vurderes, også økt eiendomsskatt?

– Vi er enige i at vi må se på alle mulige måter å få et budsjett i balanse. Men sånn som jeg vurderer det, så er det altfor enkelt å ta den veien om å øke eiendomsskatten, enn å se på hele budsjettet i sin helhet. For dette omhandler under 1 prosent av det totale budsjettet, sier varaordføreren.

Klart nei til økt eiendomsskatt

Og Kylland er helt klar på at Frp vil gå imot en økning i eiendomsskatten når politikerne skal behandle budsjettforslaget fra rådmannen.

– Vi sier nei til økt eiendomsskatt.

– Risikerer vi da at samarbeidet mellom Høyre, KrF og Frp sprekker?

– Ja, vi får jo se hva som skjer fremover nå. Jeg forholder meg til den avtalen som de samarbeidende partiene har inngått.

– Men hvordan vurderer du utsiktene til at det blir slik?

– Vi som samarbeider om et flertall i bystyret har en avtale, og den må vi forholde oss til, og det gjelder jo også Høyre og KrF, sier Kylland.

– Har Frp en løsning på hvordan dere skal få budsjettet i balanse?

– Nei, jeg tror ingen sitter med en klar løsning på hvordan vi skal møte de utfordringene vi har, men vi som har et flertall må sette oss ned sammen og prøve å komme frem til en konstruktiv løsning, slik at vi kan få et budsjett i balanse. Og jeg har god tro på at vi skal klare det, men vi trenger tiden frem mot bystyremøtet den 12. desember, sier Kylland.

Se på andre løsninger

Robert Cornels Nordli

Opposisjonsleder Robert Cornels Nordli liker heller ikke tanken på å øke eiendomsskatten.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Heller ikke den politiske opposisjonen i Arendal ønsker å øke eiendomsskatten.

– Jeg mener vi må se på andre løsninger innenfor budsjettet i Arendal kommune. Det er et budsjett på 2,7 milliarder kroner og det er mange alvorlige kutt vi står overfor, og det arbeidet vi går inn i nå, er veldig tungt.

Det sier opposisjonsleder Robert Cornels Nordli (Ap).

– Ser du en løsning på dette uten å øke eiendomsskatten?

– Det er muligheter innenfor budsjettet, svarer Nordli.

– Hva sier du til de kraftige kuttforslagene som nå er kommet?

– Jeg ser at det er mange alvorlige kutt. Det er noen vern rundt det som går på barn og ungdom, og det er kloke grep som rådmannen ønsker. Vi ser noen alvorlige kutt innen lag- og foreningslivet, og det må vi gå noen runder på. Så må vi være klar på at omsorgssektoren i Arendal står overfor veldig mange uløste oppgaver som er alvorlige. Så vi må gjøre noen dykk i omsorgssektoren og se hvilke grep vi må ta der, sier Nordli.

Han sier Ap skal være konstruktive i opposisjon, men mener at flertallspartiene Høyre, KrF og Frp har et særskilt ansvar for å få budsjettet i havn.

– Ingen ønskelig situasjon

Einar Halvorsen

Ordfører Einar Halvorsen (H) sier det skal bli vanskelig å unngå en økning av eiendomsskatten.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Ordfører Einar Halvorsen (H) sier mange andre kommuner i Norge også er i den samme situasjonen som Arendal, i forhold til å måtte øke eiendomsskatten for å øke kommunens inntekter.

– Det er jo ingen ønskelig situasjon, men jeg registrerer at veldig mange andre kommuner i hele Norge er i den samme situasjon og så vidt jeg vet så har de fleste av landets kommuner eiendomsskatt per i dag. Noen har noe lavere og andre har noe høyere enn oss. Også må vi ikke glemme at vi hadde en sats på 7 promille, også gikk vi ned på denne. Nå trenger vi kanskje et år hvor vi må øke den opp igjen, sier Halvorsen.

– Er du klar til å si ja til å øke eiendomsskatten?

– Nå skal vi gå gjennom dette budsjettforslaget som rådmannen har kommet med, og hvis vi klarer å finne andre poster i forhold til de 20 millionene, så skal vi selvfølgelig gjøre det. Men det blir krevende å finne de 20 millionene. Så ærlig skal jeg være, sier Halvorsen.

Varaordfører i Arendal Anders Kylland (Frp) om rådmannens budsjettforslag.
Ordfører i Arendal Einar Halvorsen(H) om rådmannens budsjettforslag.
Opposisjonsleder i Arendal, Robert Cornels Nordli (Ap), om rådmannens budsjettforslag.