Skuffet over nei til utvidelse

Rektor ved Vennesla Musikkgymnas er skuffet over at fylkespolitikerne i dag sa nei til å utvide med 90 plasser. Men kampen er ikke over. Nå er det opp til Utdanningsdirektoratet.

Vennesla musikkgymnas

Vennesla Musikkgymnas håpet at fylkespolitikerne i dag ville si ja til at privatskolen kan få utvide med 90 plasser. Flertallet mener derimot at det kan svekke den offentlige skolen. Nå skal Utdanningsdirektoratet avgjøre saken.

Foto: Pressefoto

Harald Rønning

Rektor Harald Rønning håper Utdanningsdirektoratet, som skal avgjøre saken, overprøver fylkespolitikerne og sier ja til 90 nye plasser.

Foto: Privat

Tirsdag stemte fylkespolitikerne i Vest-Agder over forslaget om å utvide Vennesla Musikkgymnas med 90 plasser. Det endte med åtte mot tre stemte imot forslaget.

2,5 millioner kroner i underskudd

Flertallet mente utvidelsen vil svekke den offentlige skolen, mens mindretallet argumenterte med at økt konkurranse vil være til beste for elevene. Rektor, Harald Rønning, var ikke overrasket over utfallet i dag, men hadde likevel håpet på mer støtte.

– Jeg er svært skuffet på vegne av Kristelig Folkeparti og hadde håpet at de støttet oss i denne saken, sier Rønning til NRK.

Vennesla Musikkgymnas er en privat videregående skole og har sine lokaler på Vikeland i Vennesla. Skolen er godkjent for 150 elever. I dag består skolen av 92 elever.

Siden skolen ble etablert for fem år siden har den gått med 2,5 millioner kroner i underskudd. I 2013 klarte skolen å snu skuta. Privatskolen gikk da med et overskudd på 400.000 kroner.

– Viktig med flere linjer

Rønning sier at et nei til en utvidelse ikke vil få konsekvenser for privatskolen. Likevel var økonomi en av grunnene til at de søkte om utvidelse.

– Vi er en godt etablert skole, men vi har likevel et ønske om å utvide med flere linjer. Vi ønsker flere ben å stå på, som igjen kan bety en trygghet for fremtiden hvis vi skulle oppleve fallende popularitet ved en av linjene. Da er det viktig med flere linjer.

Forstår du argumentet om at en utvidelse kan svekke den offentlige skolen?

– Jeg skjønner at det er en vanskelig avgjørelse. Vi ønsker ikke å ødelegge for de offentlige skolene, men ønsker å være et supplement. Jeg forstår frykten for at Vennesla videregående skole skal miste sine to klasser. Når det er sagt så er det jo et stadig økende behov for studiespesialiserende linjer, sier rektoren.

Håper på ja fra Utdanningsdirektoratet

Nå skal Utdanningsdirektoratet ta sin endelige avgjørelse. Anbefalingen fra fylkespolitikerne veier tungt, men rektoren har likevel et håp om at det kan bli et ja til slutt.

– Det har jo skjedd tidligere. I Lyngdal fikk de utvidet selv om kommunen og fylkeskommunen var imot. Det kan skje igjen. Jeg er spent på hva de lander på.

Utdanningsdirektoratet må gi sitt svar innen 1. april 2015.