Skuffet etter fengsel-avgjørelse

Mandalsordfører Alf Erik Andersen er skuffet over prosessen som endte med at Mandal fikk det minste fengselet. Froland får rundt 200 plasser i fengselet som skal bygges der. Mandal får rundt 100 plasser pluss administrasjon.

Intervju med ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen.